Redaktor

Łukasz Giertler

Łukasz Giertler

Historyk i lokalny przewodnik, a także aktywista społeczny związany z inicjatywami takimi jak praca np. na rzecz renowacji Zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego w Bielsku-Białej.