Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 30 marca 2015
  • wyświetleń: 2648

Coraz więcej umów z "lojalką"

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "firma ZubekGatner" podaj

W dzisiejszych czasach i rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorcy oferują coraz częściej nowo przyjmowanym pracownikom umowy zlecenia lub o dzieło, w których znajduje się zapis o nieodpłatnym zakazie konkurencji - obowiązku lojalności - po ustaniu wzajemnej współpracy.

Taki zapis o obowiązku lojalności nie dziwi w umowie o pracę, gdyż w zamian za to, że pracownik nie przejdzie bezpośrednio do konkurencji wraz z ważnymi tajemnicami handlowymi, otrzymuje przez określony w umowie czas, prawnie zagwarantowane odszkodowanie nie niższe niż 25 proc. swojej ostatniej pensji. Brak jest jednak w przepisach prawa prawnej gwarancji takiego odszkodowania w przypadku zawierania umów śmieciowych.

W przypadku umów śmieciowych, tj. zlecenia czy umowy o dzieło, coraz częściej pojawiają się w ich treści podobne zapisy jak w umowach o pracę dotyczące czasu pracy, podległości zwierzchnikom czy właśnie dotyczące zakazu konkurencji po zakończeniu współpracy. Zawarcie zakazu konkurencji lub inaczej obowiązku lojalności po zakończeniu współpracy mieści się zgodnie z prawem w zakresie tzw. swobody umów. Jednym słowem możemy się tak z naszym zleceniodawcą umówić, że nie będziemy przez określony czas po tym jak się rozstaniemy dla nikogo innego z branży pracować. Za to jednak, odmiennie niż w umowie o pracę, nie mamy prawnie zagwarantowanego odszkodowania, gdyż brak jest konkretnego prawnego uregulowania, które określałoby zasady zapisu lojalnościowego, jak to jest w przypadku umów o pracę. W związku z czym nasz zleceniodawca, który jest stroną silniejszą nie będzie musiał wprowadzić zapisu o odszkodowaniu do umowy.

Ze względu na brak uregulowania prawnego wprost stanowiącego o zapisach lojalnościowych w umowach zlecenia i o dzieło oraz coraz bardziej rosnącą liczbą umów śmieciowych, w których zawiera się zapisy lojalnościowe, powstały liczne wątpliwości co do prawnej skuteczności zapisów o lojalności, gdy umowa śmieciowa zastępuje de facto umowę o pracę. W związku z czym powyższą materią zajął się Sąd Najwyższy, który stanął na stanowisku, że jest możliwe zawieranie umów zlecenia czy umów o dzieło z zakazem konkurencji, będącym w istocie odzwierciedleniem zapisu kodeksu pracy i to bez odszkodowania za obowiązek lojalności, postawił jednak warunki aby można było takie zapisy uznać za wiążące.

Musi istnieć między stronami równorzędność tj. w umowie obowiązki i uprawnienia stron muszę być podobne i równoważne. Tylko w takim przypadku oraz gdy obie strony są przedsiębiorcami można przyjąć, że nieodpłatny zakaz konkurencji po ustaniu współpracy jest dopuszczalny. W innych przypadkach zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy nas nie wiąże i tym samym jest nieegzekwowalny w sądzie.

adw. Daniel Anweiler / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

firma ZubekGatner

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "firma ZubekGatner" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.