Wiadomości

  • wczoraj, 11:00
  • wyświetleń: 383

Jak będzie rozwijało się miasto? Szykuje się opracowanie planu

Dokument ten, jak już powstanie, będzie określał m.in. jakiej wielkości i gdzie w mieście będą mogły powstawać budynki. Władze Bielska-Białej chcą przystąpić do opracowania planu ogólnego.

bielsko biala miasto
fot. shutterstock.com


Władze Bielska-Białej szykują się do przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta. Projekt uchwały w tej sprawie skierowano pod obrady rady miejskiej.

Jak wyjaśniają autorzy uchwały, plan ogólny będzie podstawą do sporządzania planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, 1 stycznia 2026 r. z mocy ustawy utraci moc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ustawa wprowadza w jego miejsce nowy akt planowania przestrzennego w postaci planu ogólnego.

"Plan ogólny ma określić podział obszaru gminy na strefy planistyczne oraz wskazać gminne standardy urbanistyczne, w których zostaną określone profil funkcjonalny strefy oraz wskaźniki urbanistyczne takie jak maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy, maksymalny udział powierzchni zabudowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej" - czytamy w dokumencie.

Ponadto w planie ogólnym można określić także obszary zabudowy śródmiejskiej, obszary uzupełnienia zabudowy oraz gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, polegające na ustaleniu maksymalnej długości drogi dojścia do szkoły podstawowej, obszaru zieleni publicznej bądź innych obiektów takich jak przedszkole, biblioteka, posterunek policji czy przystanek publicznego transportu zbiorowego.

O tym, czy miasto rozpocznie prace na planem zadecydują rajcy najprawdopodobniej podczas majowej sesji rady miejskiej.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.