Wiadomości

  • 20 czerwca 2024
  • 22 czerwca 2024
  • wyświetleń: 2271

Złożyli petycję, ale nie udzielili wyjaśnień. W Kamienicy powstaje coraz więcej dużych budynków

Wraca temat poruszony przez mieszkańców Kamienicy. Dotyczy on wykorzystywania luki prawnej, by w tym rejonie miasta powstawały zbyt duże budynki. Niestety, mimo próśb radnych, autorzy petycji nie stawili się na komisji, by wyjaśnić dokładnie, jak dochodzi do tego procederu.

budowa
fot. Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay.com


Przypomnijmy, mieszkańcy Kamienicy w petycji skierowanej do władz  Bielska-Białej proszą o zaprzestanie wydawania pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych o zwiększonej intensywności na małych działkach poniżej 15 arów.

Bielszczanie zwracają uwagę na fakt, że na skutek zaskarżenia planu zagospodarowania przez wojewodę śląskiego, charakter dzielnicy nie jest zdefiniowany.

- Argumentacja wojewody zawiera słuszną intencję, która daje każdemu właścicielowi prawo zabudowy nieruchomości w sposób zgodny z jego upodobaniami, więc jest jak najbardziej uzasadniona. Natomiast pozostawienie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bez jakiegokolwiek odniesienia do wskaźnika intensywności stanowi lukę w przepisach, która pozwala zabudowywać nieruchomości w dowolny sposób - podkreślają autorzy dokumentu.

Zaznaczają też, że lukę wykorzystują inwestorzy - dążąc do maksymalizacji zysków z inwestycji w nieruchomościach w obszarze Kamienica, posuwają się do tworzenia blokowisk wykorzystując definicję domu jednorodzinnego z ustawy Prawo budowlane, która pozwala wyodrębniać dwa lokale mieszkalne w domu jednorodzinnym.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.


Po pół roku od złożenia petycji na biurka bielskich rajców trafił projekt uchwały w tej sprawie. Władze miasta chcą, by uznali oni, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

W uzasadnieniu czytamy, że "5 stycznia 2024 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została przekazana odpowiedź Prezydenta Miasta, informująca m.in., że: 'miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej (...) jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zaś wnioskodawcy nie wskazali, na czym miałaby polegać rzekoma niezgodność, ani w wyniku jakich konkretnie zmian plan miałby zostać doprowadzony do zgodności ze studium'".

Jak podają członkowie komisji poprzedniej kadencji, pismami z: 12 lutego, 7 marca i 13 marca 2024 r. zapraszała przedstawiciela wnoszących petycję na posiedzenia komisji w celu złożenia ewentualnych dodatkowych wyjaśnień w sprawie, jednak nikt się nie pojawił. W związku z powyższym komisja minionej kadencji nie zdołała zakończyć procedury rozpatrzenia petycji.

Natomiast komisja obecnej kadencji na posiedzeniu 22 maja 2024 r., po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem i po przeprowadzonej dyskusji w drodze głosowania uznała powyższą petycję za nie zasługującą na uwzględnienie.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.