Reklama

Wiadomości

 • 24 lutego 2020
 • wyświetleń: 3061

W marcu mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty budżetu obywat.

1 marca rozpocznie się akcja edukacjno-informacyjna VII edycji Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej. Od 23 marca bielszczanie będą mogli zgłaszać już swoje projekty.

Najważniejsze założenia Budżetu Obywatelskiego VIII edycji (na rok 2021)
 • Zwiększono pulę środków, łącznie przewidzianych na Budżet Obywatelski Bielska-Białej na rok 2021 do 6,6 mln złotych, z czego 5,1 mln złotych przewidziano na projekty osiedlowe i 1,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie. W nowym rozdaniu każde z osiedli w Bielsku-Białej otrzyma do wydatkowania po 170 tys. zł brutto (rok temu 150 tys. zł brutto).
 • Projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 może zgłosić mieszkaniec Bielska-Białej.
 • Dla projektu ogólnomiejskiego wymagana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej, natomiast dla projektu osiedlowego nie jest wymagana lista z podpisami mieszkańców popierających projekt.
 • Zgłoszone w procedurze BOBB 2021 projekty przesyłane są do właściwej ze względu na lokalizację projektu rady osiedla, która ma 30 dni na wydanie opinii o przedłożonym projekcie.
 • Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty odbywa się elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego oraz za pośrednictwem kart do głosowania dostępnych w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem „Punktach głosowania”. Prezydent Miasta wskaże „Punkty głosowania” dla mieszkańców oraz określi dni i godziny ich funkcjonowania.
 • Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty trwa 15 dni.
 • Uprawniony do głosowania mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy, przy czym na projekt osiedlowy może zagłosować tylko mieszkaniec danego osiedla, którego projekt dotyczy.
 • Dopuszczono realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż miejskie, pod warunkiem złożenia przez władającego nieruchomością stosownego oświadczenia, w którym władający nieruchomością m.in. wyraża zgodę na realizację zadania publicznego.
 • W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może przeznaczyć większe środki na realizację zwycięskich projektów, przy czym kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 10% dotychczasowej wartości zwycięskiego zadania.
 • Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu (w szczególności projektu o charakterze inwestycyjnym lub remontowym) do maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 • Uchwała określa wymagane, 2% poparcie mieszkańców dla projektów osiedlowych i ogólnomiejskich zanim zostaną przewidziane do realizacji.
 • Realizacja zwycięskich projektów odbywa się w następnym roku budżetowym tzn. po wpisaniu zwycięskich projektów do budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2021 (stąd nazwa BOBB 2021).


Harmonogram Budżetu Obywatelskiego VIII edycji (2021)
Etap I: Akcja edukacyjno-informacyjna
Akcja edukacyjno-informacyjna - od 1 marca 2020 roku

Etap II: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów
Składanie przez mieszkańców formularzy z projektami do BOBB na 2021 rok - od 23 marca 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku

Etap III: Ocena i opiniowanie projektów
Ocena formalna projektów złożonych do BOBB na 2021 rok - do 30 kwietnia 2020 roku. Opiniowanie projektów obywatelskich ze względu na ich lokalizację przez właściwe Rady Osiedli - do 10 czerwca 2020 roku. Ocena merytoryczna projektów, w tym co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej, przekazanie do RM wyników oceny merytorycznej i pisemnych stanowisk - do 19 czerwca 2020 roku. Ostateczne zaopiniowanie projektów zgłoszonych do BOBB na 2021 rok. Opublikowanie Informacji z wynikami opiniowania - do 17 sierpnia 2020 roku. Opublikowanie Wykazu projektów przewidzianych do głosowania z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej - do 15 września 2020 roku

Etap IV: Głosowanie mieszkańców na projekty
Głosowanie mieszkańców - od 21 września 2020 roku do 5 października 2020 roku. Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości - do 12 października 2020 roku.

Etap V: Ogłoszenie listy projektów do realizacji i ich wdrożenie
Ogłoszenie przez Prezydenta Miasta listy wybranych projektów do realizacji w 2021 roku - do 20 października 2020 roku. Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu Miasta na 2021 rok z podaniem Wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych do realizacji projektów wybranych w głosowaniu - do 26 października 2020 roku

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.