Reklama

Wiadomości

  • 12 lutego 2020
  • wyświetleń: 5747

Powstał program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta

Rada Miejska Bielsku-Białej uchwaliła Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024.

Budynek socjalny w Wapienicy
Budynek socjalny w Wapienicy · fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB


Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024 ma za zadanie kreować politykę gospodarowania zasobem mieszkaniowym prowadzącą do - zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej o najniższych dochodach, poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta, określenia zasad udzielania pomocy lokatorom o niskich dochodach, zwiększenia liczby lokali poprzez nowe budownictwo komunalne.

- Na 30 czerwca 2019 r. na mieszkaniowy zasób miasta składały się 6.472 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 307,3 tys. m kw., w tym 3.172 lokali położonych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność miasta oraz lokale, których właściciel jest nieznany, a pozostają w posiadaniu i zarządzie miasta; 3300 lokali stanowiących własność miasta położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta. Zasób miasta znajduje się w 1.415 budynkach, z których 872 stanowią własność, współwłasność miasta oraz budynki, których właściciel nie jest znany, a 543 budynki stanowią współwłasność miasta i osób fizycznych tworzących wspólnoty mieszkaniowe. Spośród budynków stanowiących własność lub współwłasność miasta (bez wspólnot mieszkaniowych oraz budynków stanowiących własność prywatną), w 506 budynkach znajdują się lokale mieszkalne, a pozostałe 366 budynki to obiekty użyteczności publicznej, budynki przynależne, pomocnicze i użytkowe (np. pomieszczenia gospodarcze, komórki, szopki, garaże itp.) - informował dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Ireneusz Kiecak.

Lokale pomocy społecznejMiasto posiada zasób mieszkaniowy służący celom pomocy społecznej. Według stanu na 30 czerwca 2019 r. miasto dysponowało 125 miejscami noclegowymi w 3 placówkach dla osób bezdomnych, 48 miejscami pobytu i wsparcia w 9 mieszkaniach chronionych, 22 miejscami hostelowymi w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Pięknej 2.

Wnioski o mieszkanieW programie czytamy, że na 30 czerwca 2019 r. zarejestrowanych było 520 wniosków o najem mieszkania komunalnego lub lokalu zamiennego - 509 wniosków o najem mieszkania komunalnego i 11 wniosków o zamianę lokalu. W latach 2020-2024 zakłada się oddawanie co najmniej 200 wyremontowanych pustostanów rocznie (w 2017 r. oddano 148 pustostanów, w 2018 r. 204 pustostany, a w 2019 r. 253 pustostanów).

- Przewiduje się w programie, że w latach 2020-2024 wielkość zasobu mieszkaniowego miasta będzie ulegać stopniowym zmianom. Z jednej strony należy zakładać, że liczba budynków mieszkalnych w zasobie miasta będzie się nieznacznie zmniejszać (średnio o ok. 2 budynki rocznie), w szczególności z uwagi na planowaną sprzedaż budynków i konieczność wyburzeń niektórych obiektów - zarówno z przyczyn technicznych lub ekonomicznych (katastrofy i zagrożenia budowlane, pożary, nieopłacalność remontu), jak i ze względu na prowadzone inwestycje miejskie. Z drugiej strony zasób powiększy się o 6 budynków w związku z planowaną inwestycją przy ul. Wapiennej/ul. Ludwika Solskiego, którą realizować będzie Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Nowo powstałe lokale mieszkalne będą wykorzystywane na potrzeby miasta na zasadach mieszkaniowego zasobu. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach, z których zakończenie pierwszego planowane jest do końca roku 2022 (oddanie 3 budynków - 121 mieszkań), natomiast drugiego do końca roku 2024 (oddanie kolejnych 3 budynków - 84 mieszkania) - mówił dyrektor Kiecak.

Remonty i modernizacjeStan techniczny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta w ostatnich latach ulega stopniowej poprawie. Większość budynków - jak zapisano w programie - jest w stanie, który można określić jako zadowalający. Aktualnie około 33 proc. budynków jest w stanie dobrym stanie technicznym, natomiast około 9 proc. budynków w złym. Realizując projekt Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej, miasto przeprowadzi do 2021 r. roboty budowlane w budynkach przy ul. Żywieckiej 131, ul. Karpackiej 170, ul. Jana Kochanowskiego 5a i 7a, ul. Cieszyńskiej 31a oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Piotra Bardowskiego 4/5, ul. Pocztowej 26/3, ul. Zdrojowej 4/2 i ul. Michała Grażyńskiego 31/1. Całkowita wartość robót wynikająca z kosztorysów inwestorskich wyniesie około 6.212.000 zł.

Miasto wystąpiło o finansowanie remontów - w ramach pożyczki rewitalizacyjnej w projekcie Nowe życie w starych-nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Bielsku-Białej - etap I i II - budynków przy ul. 11 Listopada 20/ks. Stanisława Stojałowskiego 9, ul. 11 Listopada 22 / ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 11, ul. Jana Sobieskiego 2-4, 13 i 19, ul. Wzgórze 11, ul. Cieszyńskiej 18, ul. Józefa Pankiewicza 7, ul. Rynek 32/ul. Kościelna 1, pl. św. Mikołaja 7, ul. Rynek 11, ul. Rynek16/ul. Juliusza Słowackiego 1b, pl. św. Mikołaja 7. W okresie objętym programem, czyli w latach 2020-2024 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej planuje wykonanie takich zadań remontowo-inwestycyjnych, jak przebudowa budynków przy ul. Wyzwolenia 6A, ul. Cieszyńskiej 109 i ul. Łukowej 5 wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej; modernizacja budynku przy ul. Partyzantów 29, termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6, ul. Wita Stwosza 16 i ul. Jana Sobieskiego 132 wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, remont dróg osiedlowych przy ul. Stefana Żeromskiego, wykonanie adaptacji pomieszczeń pozyskanych po Państwowej Straży Pożarnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b /ul. Listopadowej 47-49 na cele mieszkalne czy wykonanie remontu budynków przy ul. Lipnickiej 64, 66 i 70 oraz ul. Komorowickiej 8 i 10. W kolejnych latach planowana jest realizacji remontów budynków, dla których aktualnie przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Działania na rzecz walki z niską emisjąBielsko-Biała intensyfikuje swoje działania na rzecz redukcji negatywnych skutków palenia szkodliwym opałem w starych piecach w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób miasta. Przewiduje się zwiększenie nakładów na ten cel i - co za tym idzie - wzrost liczby budynków przyłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz lokali wyposażanych w ogrzewanie gazowe, etażowe. Jednocześnie w lokalach mieszkalnych, w których niemożliwe są powyższe działania, ZGM planuje zmianę sposobu ogrzewania z pieców na paliwo stałe - na nowoczesne elektryczne panele grzewcze na podczerwień.
Na lata 2020-2021 w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano corocznie 1.000.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej obejmujące remonty kompleksowe budynków połączone ze zmianą sposobu ogrzewania pod kątem podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zakłada się, że rocznie w co najmniej 150 lokalach stare piece na paliwo stałe zostaną zastąpione ekologicznymi źródłami ogrzewania. W 2020 r. miasto zaplanowało dodatkowe 2.000.000 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na likwidację ogrzewania piecowego i wykonanie instalacji C.O. w lokalach mieszkalnych oraz pustostanach.

Budownictwo społeczneW ramach działalności Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w latach 2020-2024 - zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030 - planowana jest budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wapiennej/ul. Ludwika Solskiego, w wyniku której powstanie 205 lokali mieszkalnych, które będą wykorzystane na potrzeby miasta. Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo - 3 budynki (121 mieszkań) zostaną oddane do końca 2022 roku, natomiast kolejne 3 budynki (84 mieszkania) zostaną oddane do końca 2024 roku. We wszystkich tych budynkach powstaną m.in. 34 mieszkania przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, które zlokalizowane będą na parterach obiektów. Spośród mieszkań dla osób z niepełnosprawnością 11 przeznaczonych zostanie dla rodzin mających dzieci z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, objętych wsparciem zgodnie z ustawą z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. Wybudowanych zostanie także 94 garaży i komórek lokatorskich oraz 170 miejsc parkingowych, dwa place zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz teren do rekreacji i wypoczynku. Mieszkania wyposażone zostaną we wszystkie niezbędne instalacje i oddane zostaną w stanie wykończenia pod klucz. Łączny koszt inwestycji to 71.064.000 zł. Podczas dyskusji nad programem radni zwracali uwagę na duże potrzeby mieszkaniowe oraz na walkę z tzw. niską emisją. Doceniono też powrót do inwestycji w TBS. Program został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie.

new / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.