Wiadomości

  • 16 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 545

Petycja w sprawie ochrony lasów złożona w ministerstwie. Blisko 9 tysięcy podpisów

Przedstawiciele inicjatywy Las Wokół Miast w Ministerstwie Klimatu i Środowiska złożyli petycję w sprawie ochorny bielskich lasów. Dokument do tej pory podpisało blisko 9 tysięcy osób, wciąż jednak można wyrazić dla tej inicjatywy poparcie.

Blisko 9 tysięcy podpisów zebrano pod petycją w sprawie ochrony bielskich lasów.
Blisko 9 tysięcy podpisów zebrano pod petycją w sprawie ochrony bielskich lasów. · fot. Las wokół Miast


O petycji pisaliśmy początkiem marca: Bielskie stowarzyszenia apelują do minister. Petycja o ochronę lasów

Przypomnijmy, że inicjatywa Las wokół Miast miała ma dwa postulaty: by górskie lasy wokół Bielska-Białej i sąsiadujących miejscowości zostały uznane za lasy o specjalnym znaczeniu przyrodniczym oraz społecznym i aby zgodnie z tym postulatem zaprzestano planowej tu gospodarki, której celem jest pozyskanie surowca drzewnego.

Poniżej pełna treść petycji do Pauliny Henig-Kloski, ministry klimatu i środowiska:

Domagamy się, aby górskie lasy wokół Bielska-Białej i sąsiadujących miejscowości zostały uznane za lasy o specjalnym znaczeniu przyrodniczym oraz społecznym i aby zgodnie z tym postulatem zaprzestano tu planowej gospodarki, której celem jest pozyskanie surowca drzewnego.

Uważamy, że w obliczu wskazanych poniżej zagrożeń, analizy kosztów, raportów naukowców i przyrodników, ryzyka utraconych korzyści, jednoznacznego oczekiwania społecznego, a także z miłości do przyrody, zasadna jest zmiana zarządzania lasami wokół Bielska-Białej i okolicy. W związku z działaniami podjętymi przez MKiŚ, polegającymi na wyłączeniu z wycinek 20% najcenniejszych lasów Polski uważamy, że te lasy spełniają modelowo ideę lasów o specjalnym znaczeniu przyrodniczym i jednocześnie społecznym, czyli są predysponowane do zaliczenia ich w poczet wyłączeń planowanych systemowo.

Beskid Śląski i Mały to różnorodne lasy, przeważnie bukowe, porastające zbocza przystępnych szczytów, pełne wąwozów, źródlisk i potoków. Bezsprzeczne walory przyrodnicze potwierdzone są poprzez ustanowione na tym obszarze formy ochrony przyrody w postaci choćby parków krajobrazowych, Obszarów Natura 2000, rezerwatów czy specjalnych statusów lasów wodochronnych, glebochronnych oraz ochronnych dla miast.

To te wyjątkowe walory sprawiły, że u podnóża gór tak chętnie osiedlają się ludzie pragnący kontaktu z naturą. To miejsce jest wyjątkowe, gdyż Bielsko-Biała, duże miasto położone częściowo w górach, pozwala na jednoczesne życie miejskie i obcowanie z przyrodą. Walory przyrodnicze i łatwość dotarcia powodują, że jest to też ulubione miejsce dla wielu turystów, rowerzystów czy miłośników przyrody z całej Polski.

Jako głos społeczny w sprawie dobra wspólnego jakim są lasy, oczekujemy:

1. Niezwłocznego wstrzymania planowych na 2024 rok wycinek w górskich lasach wokół Bielska-Białej i sąsiadujących miejscowości, w pierwszej kolejności zweryfikowania pod kątem zabezpieczenia najcenniejszych przyrodniczo oraz społecznie lasów.

2. Zapewnienia społecznej i przyrodniczej funkcji górskich lasów wokół Bielska-Białej i sąsiadujących miejscowości, w tym włączenia do konsultacji niezależnych organizacji społecznych reprezentujących społeczność Bielska-Białej i okolic, naukowców i przyrodników oraz dokonania, począwszy od już obowiązującego do 2027 roku Planu Urządzenia Lasu, całkowitego przewartościowania funkcji lasów, dając bezwzględne pierwszeństwo funkcji społecznej i przyrodniczej nad funkcją gospodarczą.

Uzasadnieniem dla powyższych postulatów jest fakt, że zakładana dla tych lasów funkcja społeczna i przyrodnicza została zagrożona przez prowadzenie na tym samym obszarze funkcji gospodarczej w sposób niszczący. Dotychczasowy dogmat urządzania i podporządkowania lasu uprawie drzew w celu pozyskania ich jako surowiec degraduje ten obszar i nieuchronnie niszczy społeczny i przyrodniczy wymiar.

Zagrożenia i skutki jakie już powstały, to m.in.:

1. Zniszczenie wyjątkowych w skali kraju buczyn beskidzkich, potencjału uzdrowiska Jaworze oraz walorów bioróżnorodności lasów beskidzkich (fauna, flora, krajobraz itp.).

2. Zagrożenie hydrologiczne i geologiczne: wycinka drzew oraz ingerencja w stoki w czasie procesu pozysku drewna (osuwiska, radykalne pogorszenie retencji, wysuszanie gleby - młode drzewa nie będą już takie skuteczne, dewastacja lasu: niszczenie potoków, błoto, kamienie, zlewnie źródeł) - obszar Karpat jest na to szczególnie wrażliwy!

3. Nieefektywna i generująca koszty adaptacja miast do zmian klimatu.

4. Społeczne konsekwencje i koszty dla mieszkańców i samorządów:
- zniszczenia: zanieczyszczone ujęcia wody i przerwy w jej dostawie, powodzie błyskawiczne, uszkodzone drogi przez nagły spływ wody, a także ciężki sprzęt do zwózki drewna, osuwiska i zalewanie posesji na granicy z lasem;
- obawa, że przyszłe pokolenia nie będą już miały takiego lasu - czy warto tu się osiedlać?
- znaczące obniżenie walorów turystycznych lokalnych miejscowości. Ludzie nie chcą brodzić w błocie i po zrębach. Potrzebują kojącej przyrody, a nie przytłaczającego widoku spustoszenia poczynionego w lasach. Turyści potrzebują leśnych ścieżek, a nie licznych dróg transportowych.

5. Metody i koszty pozyskania drewna w górach rosną i są nieproporcjonalne do efektu, poprzez trudne warunki terenowe, wymagające dodatkowo pogodzenia chęci pozyskania surowca i ochrony lasu.

Apelujemy o pilne podjęcie działań interwencyjnych i strategicznych przez organy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz podległe mu PGL Lasy Państwowe, w celu zabezpieczenia górskich lasów wokół Bielska-Białej i sąsiadujących miejscowości przed wycinką oraz zapewnienia predysponowanej tu funkcji społecznej i przyrodniczej.


Jak informują aktywiści, petycję wciąż można podpisać, także elektronicznie - pod tym linkiem.

- Podpisy będą nadal zbierane i przesyłane w uzupełnieniu w drugiej turze. Bardzo ważne jest zaangażowanie mieszkańców Bielska-Białej i okolic - mówi Małgorzata Kotala z inicjatywy Las wokół Miast.

kr / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.