Wiadomości

  • 25 marca 2024
  • 1 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 5994

Obawy mieszkańców osiedla Karpackiego. Oświetlenie uliczne zostanie wyłączone?

Władze Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymały ostatnio pismo z grupy Tauron, którego treść wywołała burzliwą dyskusję na zebraniu rady osiedla. Pojawiły się nawet obawy o to, że oświetlenie na terenie całego osiedla zostanie całkowicie wyłączone, lub też spółdzielnia będzie musiała ponosić wszystkie opłaty.

osiedle karpackie
fot. bielsko.info


Czytelnik: czy miasto wyłączy oświetlenie na osiedlu?Z naszą redakcją skontaktował się jeden z mieszkańców Osiedla Karpackiego.

- Wiceprezes Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawił pismo z Tauronu, że zgodnie z obowiązującym prawem nie będą oświetlane ulice i place należące do spółdzielni mieszkaniowych. Tereny spółdzielni będą traktowane jak tereny prywatne. Fakt ten potwierdził obecny na zebraniu Rady Osiedla Karpackiego sekretarz Urzędu Miejskiego, przytaczając stosowne przepisy. Zapewnił zarazem, że prezydent na razie wstrzymuje decyzje o wyłączeniu prądu lub konieczności ponoszenia przez spółdzielnię opłat za oświetlenie ulic i placów na kilka miesięcy - można się domyślać, że chodzi o okres kampanii wyborczych - opisywał. Sugerował też, że problem może dotyczyć wszystkich osiedli na terenie miasta.

Spółdzielnia przedstawia pismoSkontaktowaliśmy się z Piotrem Szalbotem, wiceprezesem Karpackiej SM. Przedstawił naszej redakcji wspomniane pismo i nakreślił, że otrzymał je w związku z wymianą oświetlenia w ciągu ul. Doliny Miętusiej. Po jej zakończeniu, lampy nie zapalały się na terenie pobliskiego parkingu - dlatego spółdzielnia postanowiła zareagować w Tauronie.

W odpowiedzi dostawcy energii czytamy:

Wyłączenie zasilania oświetlenia parkingu przy ul. Doliny Miętusiej 3 zostało ustalone z Urzędem Miasta Bielsko-Biała na etapie projektowania nowego oświetlenia. Projekt został uzgodniony również z Państwem (spółdzielnią - dop. red.).

Wyłączenie oświetlenia związane jest z brakiem podstaw do ponoszenia kosztów w tym zakresie przez UM Bielsko-Biała, zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne, ze względu na stan terenowo-prawny.

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników parkingu przedstawiciel UM Bielsko-Biała przedstawił stanowisko, że miasto wyraża zgodę na prowizoryczne zasilenie ww. oświetlenia na okres 6 miesięcy (licząc od 1 marca 2024) - na czas przygotowania odrębnego zasilania oświetlenia parkingu.

Po upływie wskazanego czasu zasilanie prowizoryczne oświetlenia parkingu zostanie odłączone.


Rzecznik Ratusza: to przekłamanieO komentarz poprosiliśmy Tomasza Ficonia, rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Skontaktowaliśmy się z nim jeszcze przed otrzymaniem pisma dostawcy energii - przesłaliśmy mu wyżej cytowaną wiadomość od czytelnika wraz z jego sugestią, że problem może dotyczyć wszystkich osiedli.

- Proponuję zweryfikować bezpośrednio w Tauronie, czy spółka wysłała jakiekolwiek pismo do spółdzielni. Według moich informacji, jej przedstawiciel nie prezentował w czasie zebrania Rady Osiedla żadnego dokumentu. Sekretarz Miasta w trakcie wspomnianego zebrania potwierdził jedynie, że obowiązujące od wielu lat przepisy rzeczywiście nie nakładają na Gminę obowiązku oświetlania terenów spółdzielni mieszkaniowych. Dodał jednocześnie, że Miasto nie zamierza zmieniać obecnego stanu rzeczy. Reasumując, w przesłanym przez Pana cytacie jest kilka poważnych przekłamań - wyjaśniał.

W odpowiedzi przesłaliśmy otrzymane pismo spółki, które omawiane było na zebraniu Rady Osiedla.

- Sprawa, o którą Pan pytał w swoim poprzedniej wiadomości, dotyczyła generalnie oświetlania terenów spółdzielczych. Z cytatu zawartego w Pańskiej wiadomości wynikało także, że spółdzielnia dysponuje pismem z Tauronu, w którym spółka informuje, że jej tereny będą traktowane jak nieruchomości prywatne i w związku z tym nie będą oświetlane na koszt miasta. Pismo, które mi Pan teraz przesłał, nie ma nic wspólnego z tym o czym pisaliśmy wcześniej - podkreśla Tomasz Ficoń dodając, że słowo "przekłamanie" nie zostało użyte na wyrost.

Swoje stanowisko uzasadnia w następujący sposób:

"Na czwartkowym zebraniu Rady Osiedla Karpackiego wiceprezes Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) przedstawił pismo z Tauronu, że zgodnie z obowiązującym prawem nie będą oświetlane ulice i place należące do spółdzielni mieszkaniowych finansowane przez Urząd Miasta".

Czy to nie jest przekłamanie? Po pierwsze, takiego pisma Tauron do spółdzielni nie wysłał, a po drugie - co już pisałem wcześniej - prawo zgodnie z którym Miasto nie ma obowiązku doświetlać terenów spółdzielczych obowiązuje od wielu lat, a mimo to samorząd z tego prawa nie robi i nie zamierza robić użytku.

"Tereny spółdzielni będą traktowane jako tereny prywatne. Fakt ten potwierdził obecny na zebraniu sekretarz Urzędu Miasta przytaczając stosowne przepisy".

Czy to też nie jest przekłamanie? Sekretarz miasta nie potwierdzał, że tereny spółdzielni będą traktowane jak tereny prywatne. Potwierdził jedynie, że istnieją przepisy, które pozwalają tak traktować spółdzielcze nieruchomości.

"Zapewnił zarazem, że Prezydent Miasta na razie wstrzymuje decyzje o wyłączeniu prądu (lub konieczności ponoszenia opłat za oświetlenie ulic i placów spółdzielczych) na kilka miesięcy".

Czy to również nie jest przekłamanie? Takie słowa z ust sekretarza nie padły.

Powracając do pisma, które mi Pan przesłał, to zestawianie jednostkowej sprawy z rzekomym brakiem doświetlania wszystkich spółdzielczych terenów przez Miasto, też jest przekłamaniem.

A teraz wyjaśnienia dotyczące tej konkretnej sprawy - temat jest skutkiem wyłączenia oświetlenia na terenie prywatnego parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Morskie Oko. W trakcie wykonywania przez właściciela tj. spółkę TAURON Nowe Technologie S.A. modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego przy ww. ulicy podjęto decyzję o odłączeniu zasilania oświetlenia terenu prywatnego parkingu strzeżonego (teren parkingu jest w wieczystym użytkowaniu Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a najemca prowadzi tam płatny parking strzeżony).

W związku z faktem, iż oświetlenie tego terenu nie jest eksploatowane i konserwowane przez TAURON, jak również przez służby gminne, zdecydowano o wyłączeniu zasilania urządzeń elektrycznych. Po interwencji spółdzielni przywrócono zasilanie na okres sześciu miesięcy (do tego czasu zarządca terenu ma wykonać swoje niezależne zasilanie ww. oświetlenia).

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.