bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 16 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 961

Będą remonty w siedzibach strażaków-ochotników

Wracamy do tematu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Mikuszowice Śląskie, która wymaga natychmiastowego remontu. Dach obiektu jest w tak złym stanie, że może stanowić zagrożenie dla przechodzących w pobliżu ludzi - twierdzi radny Roman Matyja, który zainterweniował w tej sprawie w Ratuszu.

OSP Mikuszowice
Będą remonty w siedzibach strażaków-ochotników · fot. arch. Romana Matyi


Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym mieście jest nie do przecenienia.

- Zawsze w sytuacjach zagrożenia, czy to powodziowego, czy pożaru, druhowie stawiają się jako pierwsi, i często z narażeniem życia, wykonuję powierzone im zadania. Dlatego my, jako mieszkańcy Bielska-Białej, jesteśmy im za to wdzięczni. Naszym zadaniem, zarówno rady miejskiej i pana prezydenta jest zapewnienie strażakom z OSP odpowiednich warunków do pracy. W tym miejscu chciałbym poinformować i jednocześnie poprosić o pomoc w sprawie naprawy dachu w remizie OSP w Mikuszowicach Śląskich - napisał w swej interpelacji radny Roman Matyja.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

W odpowiedzi na interpelację radnego w tej sprawie Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej poinformował, że na terenie miasta Bielska-Białej działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

- W ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia środki finansowe na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych, stosownie do posiadanych przez nich sił i środków, na podstawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. W ostatnich latach gmina przeznaczyła znaczne środki finansowe na zabezpieczenie działalności operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na terenie miasta Bielska-Białej - pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, środki łączności itp. - przypomniał wiceprezydent.

I dodał, że w kwietniu na Prezydium Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Bielsku-Białej omówiono tematy dotyczące remontów obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Ustalono, że jednostki OSP przedstawią Oddziałowi Miejskiemu ZOSP RP w Bielsku-Białej do końca września 2022 r. zakres proponowanych remontów, które należy wykonać w swoich jednostkach. Po analizie i przedstawionych kosztorysach Oddział Miejski przedstawi gminie plan i zakres remontów budynków ochotniczych straży pożarnych na terenie miasta Bielska-Białej. W oparciu o przedstawiony plan zostanie podjęta decyzja co do terminów i środków finansowych proponowanych na remonty obiektów jednostek OSP - stwierdził Kamiński.

Przedstawicie Ratusza podkreślił także, że "temat remontu dachu budynku OSP Mikuszowice Śląskie jest od kilku miesięcy na bieżąco monitorowany".

- Uzgodniono z władzami OSP Mikuszowice Śląskie, że jednostka przedstawi Oddziałowi Miejskiemu i Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wycenę w wraz z zakresem prac remontu dachu łącznie z kominem. Po przedstawieniu kalkulacji kosztów związanych z remontem będzie podjęta decyzja o ewentualnym przeznaczeniu środków finansowych na remont dachu budynku OSP Mikuszowice Śląskie - poinformował zastępca włodarza miasta.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.