Reklama

Wiadomości

  • 6 grudnia 2021
  • wyświetleń: 1274

Pieczywo z Banku Chleba trafia do setek mieszkańców Bielska-Białej

W 2020 roku do bielszczan, którzy korzystają z pomocy bielskiego Banku Chleba, trafiło łącznie 36.746 sztuk różnego pieczywa. Informacje o działalności placówki podał, w odpowiedzi na interpelację grupy radnych klubu "Wspólnie dla Bielska-Białej", zastępca prezydenta Adam Ruśniak.

Pieczywo z Banku Chleba trafia do setk mieszkańców Bielska-Białej
Pieczywo z Banku Chleba trafia do setek mieszkańców Bielska-Białej · fot. Caritas


Do władz Bielska-Białej trafiła interpelacja w sprawie prowadzenia bielskiego Banku Chleba, którą podpisali radni klubu "Wspólnie dla Bielska-Białej" - Maksymilian Pryga, Karol Markowski, Roman Matyja oraz Dariusz Michasiów. - Miasto Bielsko-Biała od wielu lat prowadzi Bank Chleba, z którego korzystają najubożsi mieszkańcy naszego miasta. Jest to szlachetna inicjatywa godna pochwały. Po pierwsze, osoby potrzebujące mogą zaopatrzyć się w pieczywo, a po drugie, chleb nasz powszedni nie trafia do śmietnika. Wydajemy rocznie na prowadzenie Banku Chleba około 40 tys. zł. Nie są to duże pieniądze za tak szlachetną działalność - zauważyli w swoim piśmie członkowie Rady Miejskiej, którzy zwrócili się o informację, jak wygląda praca Banku Chleba, w jakich godzinach pracuje i ile osób korzysta z tej pomocy.

W odpowiedzi na interpelację Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Bielska-Białej poinformował, że miasto Bielsko-Biała w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej, zleca organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert działania na rzecz osób ubogich i bezdomnych - mieszkańców Bielska-Białej. - Między innymi takim działaniem jest prowadzenie Banku Chleba, który funkcjonuje przy ul. Zygmunta Krasińskiego 10 w Bielsku-Białej. Od kilku lat Bank Chleba prowadzony jest przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Bank Chleba funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, w soboty od 9.00 do 11.00 - czytamy w odpowiedzi samorządowca.

- Producenci wyrobów piekarniczych dostarczają do Banku Chleba nadwyżki pieczywa i wyrobów cukierniczych, które są nieodpłatnie wydawane osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w szczególności skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, na podstawie stosownego zaświadczenia wydanego przez MOPS. W roku bieżącym Miasto Bielsko-Biała na realizację tego zadania przeznaczyło kwotę 41.500,00 zł, na przyszły rok zaplanowano kwotę 46.000,00 zł - dodał zastępca prezydenta.

- Według ostatniego sprawozdania złożonego przez Caritas: w całym 2020 r. wydano łącznie 36.746 sztuk różnego pieczywa. Przyjęto darowizny stanowiące nadwyżki pieczywa oraz wyrobów cukierniczych: chleb - 24.000 sztuk, pieczywo drobne - 7.197 sztuk, wyroby cukiernicze - 5.549 sztuk. Darowizny zostały przekazane średnio 740 osobom miesięcznie zakwalifikowanym do pomocy na podstawie zaświadczenia oraz średniomiesięcznie 583 dodatkowym osobom deklarującym potrzebę uzyskania pomocy w zakresie podstawowych środków do życia. Wskazane liczby należy rozumieć jako „osobowydania”, gdyż te same osoby mogą korzystać z Banku Chleba wielokrotnie - podsumował Ruśniak.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.