bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 27 lipca 2021
  • wyświetleń: 1114

Miasto tworzy program współpracy z organizacjami pozarządowymi

W tworzenie programu współpracy Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi mogą zaangażować się organizacje i inne podmioty. Do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie "Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 oku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" zaprasza zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Reklama

Miasto tworzy program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Miasto tworzy program współpracy z organizacjami pozarządowymi · fot. UM Bielsko-Biała


W pracach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zespół zachęca do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania miasta z sektorem pozarządowym w Bielsku-Białej w przyszłym roku.

Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, który wraz z projektem programu na 2022 rok znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Formularz można dostarczyć osobiście do Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy pl. Ratuszowym 6, I piętro, p. 106 lub e-mailem na adres: ngo@um.bielsko.pl. Propozycje można składać do 27 sierpnia. Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy na przyszły rok.

Skrót NGO oznacza organizację pozarządową i pochodzi z języka angielskiego - non-government organization.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.