bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 30 października 2020
  • wyświetleń: 1639

We wrześniu spadek liczby bezrobotnych - najnowsze dane PUP

Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, widać to również na lokalnym rynku pracy. Od wiosny wraz z rozwojem pandemii z miesiąca na miesiąc następował niewielki wzrost bezrobocia w naszym mieście. Wakacje zatrzymały ten proces. Dane na koniec września ukazują z kolei spadek liczby bezrobotnych.

pup, powiatowy urząd pracy
We wrześniu spadek liczby bezrobotnych - najnowsze dane PUP · fot. UM Bielsko-Biała


Stopa bezrobocia na 30 września wyniosła według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wyniosła w kraju 6,1 proc. (bez zmian w stosunku do sierpnia), w województwie śląskim 4,8 proc. (bez zmian), w Bielsku-Białej 2,5 proc. (spadek o 0,1 proc.) i w powiecie bielskim 4,3 proc. (spadek o 0,1 proc.).

- We wrześniu 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewidencji liczby bezrobotnych o 102 osoby w stosunku do sierpnia br. Zarejestrowano 660 osób, to jest o 26 osób więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 70,6 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 55,5 proc. stanowiły kobiety. 8 proc. z ogółu osób zarejestrowanych we wrześniu 2020 r. to osoby, które poprzednio nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 50 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał.

Do bielskiego PUP we wrześniu zgłoszono 1.667 wolnych miejsc pracy, to jest o 958 więcej niż w miesiącu poprzednim. Wśród wakatów 87 miejsc pracy czekało na osoby niepełnosprawne. 1.582 wolne miejsca pracy zgłoszono w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 85 - subsydiowanych.

- Od początku 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 446 bezrobotnych. 147 osób skierowano na staże, 18 na szkolenie, 23 do prac społecznie użytecznych, 44 do robót publicznych, 44 do prac interwencyjnych 41 osób zatrudniono w ramach refundacji kosztów wyposażenia miejsca pracy, 120 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 5 - otrzymało bon na zasiedlenie, Jedną osobę skierowano do pracy w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia - informuje Hetnał.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.