bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 1 października 2020
  • wyświetleń: 2010

W sierpniu niewielki wzrost bezrobocia w Bielsku-Białej

Sytuacja pandemiczna w kraju sprawia, że bardzo uważnie śledzimy informacje z rynku pracy. Dane statystyczne w tej materii są zbierane i opracowane w każdym miesiącu, dzisiaj możemy się więc posługiwać oficjalnymi danymi sporządzonymi we wrześniu, ale za miesiąc poprzedni.

pup, powiatowy urząd pracy
W sierpniu niewielki wzrost bezrobocia w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny Stopa bezrobocia na 31 sierpnia w kraju wynosiła 6,1 proc. (bez zmian w stosunku do lipca 2020 r.), w województwie śląskim 4,8 proc. (wzrost o 0,1 proc.), w Bielsku-Białej 2,5 proc. (wzrost o 0,1 proc.) i w powiecie bielskim 4,4 proc. (wzrost o 0,1 proc.).

- W sierpniu 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano wzrost w ewidencji liczby bezrobotnych o 146 osób w stosunku do lipca br. Zarejestrowano 634 osoby, tj. o 37 mniej niż w miesiącu poprzednim. Z tej liczby 70,7 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 54,8 proc. stanowiły kobiety. 7,6 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w sierpniu 2020 r. to osoby, które poprzednio nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 41 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - informuje pełniący obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał.

W sierpniu 2020 r. zgłoszono 709 wolnych miejsc pracy, tj. o 187 mniej niż w miesiącu poprzednim. 69 ofert dotyczyło osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 673 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 36 miejsc pracy subsydiowanej.

Od początku 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 379 bezrobotnych. 139 osób skierowano na staż, 13 osób na szkolenie, 23 osoby do prac społecznie użytecznych, 40 osób do wykonywania robót publicznych, 39 osób do wykonywania prac interwencyjnych. 30 osób skierowano do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia miejsca pracy. 93 osoby otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 1 osoba otrzymała bon na zasiedlenie, a 1 osobę skierowano do pracy w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.