Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 10 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 1804

Specjalny zespół ocenił projekty Budżetu Obywatelskiego

Spośród 69 zgłoszonych w tej edycji projektów Budżetu Obywatelskiego zespół ds. weryfikacji projektów ocenił pozytywnie lub pozytywnie z uwagami 51 propozycji. Autorzy projektów ocenionych negatywnie mogą do 14 sierpnia złożyć odwołanie do prezydenta miasta.

bielskobiała,biała,ratusz,urząd,zabytek,rost,ilovebb,fotodnia,instagram
Projekty Budżetu Obywatelskiego 2021 ocenione


Kolejny etap realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021 za nami. Właśnie opublikowano podsumowanie prac zespołu ds. weryfikacji projektów. Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami właściwych rad osiedli, wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych zespół na posiedzeniach w dniach 23, 28 i 30 lipca br. zaopiniował złożone propozycje projektów - było ich w sumie 69 - i wydał stosowne rekomendacje. Opinię pozytywną i pozytywną z uwagami uzyskało 51 projektów, natomiast negatywną - 18 projektów.

O projektach, co do których pojawiły się uzasadnione wątpliwości - związane z oceną możliwości i zakresu wykonania lub które otrzymały negatywną opinię merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego, członkowie zespołu rozmawiali z ich autorami.

Z wynikami prac zespołu można się szczegółowo zapoznać się tutaj. Wszystkie rekomendacje zostały zamieszczone w tabelach wraz z numerem identyfikacyjnym zadania, imieniem i nazwiskiem autora, tytułem zadania, zweryfikowaną kwotą szacunkową oraz opinią, która może być pozytywna, pozytywna z uwagami (obie kategorie oznaczają rekomendację projektów do etapu głosowania) oraz negatywna. W przypadku każdego projektu podano zweryfikowaną szacunkową kwotę konieczną do realizacji zadania.

Autorzy projektów zaopiniowanych negatywnie mogą skorzystać z możliwości pisemnego odwołania się do prezydenta miasta w terminie do 14 sierpnia br. włącznie na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2021 - odwołanie. Odwołanie musi być podpisane przez wnioskodawcę (autora). Można je także wnieść w wersji elektronicznej, przesyłając na adres poczty elektronicznej kontakt@obywatelskibb.pl i pamiętając o wysłaniu odwołania z konta e-mail podanego w projekcie jako adresu właściwego do kontaktu. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IX/165/2019, Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia projektu na liście projektów do głosowania oraz informuje pisemnie Autora projektu o sposobie rozpatrzenia odwołania.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.