bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 30 kwietnia 2020
 • wyświetleń: 2150

Zmiany w prognozie finansowej miasta Bielsko-Biała

Na sesji 28 kwietnia Rada Miejska podjęła uchwały zmieniające zapisy Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 2020-2039.

Dostosowując plany do zmieniającej się sytuacji, Rada Miejska dokonała zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. Zaktualizowano limit zobowiązań w zadaniu Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego realizowanym przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Ponadto aktualizacji uległy również łączne nakłady finansowe, uwzględniono wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku (wydatki bieżące).

W realizowanym przez Miejski Zarząd Dróg - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - projekcie Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 roku o kwotę 30.000,00 zł, w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach tego zadania.

Zmiany przeprowadzono również w innych projektach:
 • Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej;
 • Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej;
 • Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego;
 • Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej;
 • Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I;
 • Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową;
 • Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków;
 • Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej;
 • Nasz ogród na Ziemi;
 • Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul. Mazańcowickiej.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.