Wiadomości

  • 30 kwietnia 2024
  • 10 maja 2024
  • wyświetleń: 3359

[FOTO] Pierwsza sesja bielskiej Rady Miejskiej IX kadencji. We władzach bez większych zmian

We wtorek 7 maja odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. W trakcie obrad radni złożyli ślubowanie, a także wybrali przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących.

Pierwsza sesja bielskiej Rady Miejskiej VII kadencji - 7.05.2024 · fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB


Najważniejszym wydarzeniem pierwszej sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej było ślubowanie nowo wybranych radnych RM oraz prezydenta miasta. W uroczystościach liczny udział wzięli goście, a wśród nich senator Agnieszka Gorgoń-Komor, poseł Przemysław Drabek czy ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego bp Roman Pindel.

Po odebraniu zaświadczenia o wyborze na prezydenta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski złożył ślubowanie: Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Włodarz wygłosi także mowę inauguracyjną, którą publikujemy poniżej.

Mowa inauguracyjna prezydenta Bielska-Białej Jarosława KlimaszewskiegoStojąc dziś przed wami, wciąż mam w pamięci ten pełen emocji moment, gdy po raz pierwszy obejmowałem obowiązki prezydenta miasta. Miałem wówczas świadomość ciążącej na mnie odpowiedzialności, miałem też klarowną wizję swojej prezydentury, ale jednocześnie nie do końca wiedziałem, czego mogę się spodziewać, piastując ten zaszczytny urząd.

Z całą pewnością nie spodziewałem się pandemii, która zmieniła na wiele miesięcy nasze życie; nie spodziewałem się wojny w Ukrainie, która była testem naszego człowieczeństwa i zarazem ogromnym wyzwaniem logistycznym; nie spodziewałem się wreszcie zmian podatkowych, które w sposób znaczący uszczupliły budżet miasta.

Powiedzieć, że to wszystko sprawiło, że miniona kadencja była bardzo trudna, to jak nic nie powiedzieć. Myślę, a wręcz jestem przekonany, że w historii odrodzonego samorządu tak trudnej kadencji jeszcze nie było. Mimo wszystko te pięć i pół roku to był dla naszego miasta udany czas. Czas wielu ważnych inwestycji, czas wielu istotnych wydarzeń i czas wielu sukcesów. To, że mimo wielu przeciwności Bielsko-Biała cały czas się rozwijało, jest zasługą nas wszystkich - mieszkańców. Udowodniliśmy, że wspólnie możemy więcej.

Raz jeszcze chciałbym się cofnąć do roku 2018. Zapewniałem wówczas, że będę prezydentem otwartym. Że uważnie będę się wsłuchiwał w głosy mieszkańców, że będę się regularnie z nimi spotykał i konsultował z nimi najważniejsze decyzje. Obiecałem, że otwartość stanie się znakiem rozpoznawczym i symbolem mojej prezydentury. I tak też było. Dziś chciałbym zadeklarować, że ten model zarządzania miastem będę kontynuował.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim bielszczankom i bielszczanom, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych, a szczególne słowa wdzięczności kieruję do tych z państwa, którzy swój głos oddali na moją kandydaturę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by nie zawieść zaufania, jakim mnie obdarzyliście.

Wszystkich tych, którzy podczas wyborów poparli moich kontrkandydatów, zapewniam dzisiaj, że będę prezydentem wszystkich mieszkańców Bielska-Białej. Gwarantuję równocześnie, że będę współpracował z każdym, komu dobro naszego miasta leży na sercu. Dotyczy to również współpracy z Radą Miejską.

Na progu poprzedniej kadencji mówiłem, że moim życzeniem jest, aby wszyscy bielscy radni tworzyli jedną wielką koalicję, której wspólnym mianownikiem będzie Bielsko-Biała. Dziś chciałbym to życzenie powtórzyć i zaprosić wszystkich - bez wyjątku - radnych do wspólnej pracy na rzecz naszego miasta. Bo - jestem o tym głęboko przekonany - wspólnie możemy jeszcze więcej.

Mówiąc o współpracy, nie sposób pominąć roli urzędników miejskich. W ciągu tych ponad pięciu lat mogłem osobiście przekonać się, jak wielu znakomitych fachowców pracuje w Urzędzie Miejskim. W tym czasie dzielili się oni ze mną swoją ogromną wiedzą i dużym doświadczeniem. Bardzo za to dziękuję i liczę na was w rozpoczynającej się dziś nowej kadencji.

Bielsko-Biała jest miastem nowoczesnym i przyjaznym zarówno dla swoich mieszkańców, jak i dla gości. Jest miastem bezpiecznym i wygodnym do życia. Jest miastem dobrostanu i miastem splotów, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością. Bielsko-Biała jest po prostu miastem z duszą.

Przed nami, rzecz jasna, sporo wyzwań. Przede wszystkim inwestycyjnych, z których na pierwszy plan wysuwają się: budowa Centrum Przesiadkowego, Śródmiejskiej Północnej Obwodnicy Miasta i dalsza modernizacja Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego. Być może jeszcze większym wyzwaniem, niż realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych, będzie finał rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Nie mam jednak wątpliwości, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej nawet ambitne plany. Bo potencjał tego miasta i jego mieszkańców jest naprawdę ogromny.

Jarosław KlimaszewskiPrezydent Bielska-Białej
Prezydent poinformował, że grono jego najbliższych współpracowników się nie zmieni. Zastępcami nadal będą - Przemysław Kamiński, Piotr Kucia i Adam Ruśniak. Funkcję sekretarza miasta będzie pełnił Igor Kliś, a skarbnika - Dominik Pawiński.

Pierwszą decyzją po zaprzysiężeniu radnych był wybór przewodniczącego tego gremium. Zgłoszono kandydaturę Doroty Piegzik-Izydorczyk. W tajnym głosowaniu kandydatka uzyskała 24 głosy za, przy jednym wstrzymującym się. Tym samym została przewodniczącą RM.

Zgodnie z procedurą w podobny sposób wybrano wiceprzewodniczących. Radni zgłosili Karola Markowskiego i Konrada Łosia. Obaj kandydaci uzyskali wymagane poparcie. Podczas głosowania Karol Markowski otrzymał 23 głosy za, 1 głos był wstrzymujący i 1 został oddany nieważnie. Konrad Łoś natomiast otrzymał 22 głosy poparcia, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się 3 radnych.

kr, mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.