bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 21 marca 2023
  • 25 marca 2023
  • wyświetleń: 6893

W Bielsku-Białej powstanie nowa świątynia. Postawi ją nowa parafia

Bielska parafia prawosławna pw. Świętej Trójcy doczeka się swojej świątyni. Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej jej członkowie rozpatrzą uchwałę w sprawie przekazania parafii działki, na której ma powstać cerkiew.

Reklama

cerkiew, liturgia, prawosławie
W Bielsku-Białej powstanie nowa świątynia. Postawi ją nowa parafia · fot. Prawosławna parafia pw. Świętej Trójcy w Bielsku-B


Uchwała dotyczy oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy, stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, na rzecz Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez prezydenta miasta bonifikaty w wysokości 80% od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Jak czytamy w projekcie uchwały, Cerkiew Prawosławna wystąpiła z wnioskiem o oddanie w użytkowanie wieczyste działki w rejonie ulic Rysiej i Jeżynowej w Bielsku-Białej, w celu realizacji inwestycji budowy cerkwi oraz domu parafialnego. Wnioskodawca wniósł również o udzielenie maksymalnej możliwej bonifikaty.

Przedmiotowa działka położona jest w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem terenu pod zabudowę usług kultu religijnego, a także funkcji towarzyszących usługom kultu religijnego. Zbycie powyższej nieruchomości z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest możliwe zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 oraz art. 73 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- Na podstawie dekretu prawosławnego biskupa łódzkiego i poznańskiego, punkt duszpasterski w Bielsku- Białej z dniem 16 stycznia 2023 roku został przekształcony w samodzielną parafię prawosławną pw. Świętej Trójcy, która spełnia przesłanki wynikające z powyższych przepisów. Kościół Prawosławny prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalitycznego Kościoła Prawosławnego - możemy przeczytać w dokumencie.

- Uwzględniając treść wniosku oraz planowaną przez Kościół prawosławny inwestycję, proponowane jest udzielenie bonifikaty w wysokości 80%, analogicznie jak dla instytucji Kościoła katolickiego. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest zapłata jednorazowo pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego po uwzględnieniu bonifikaty - dodają jego autorzy.

Zgodnie z podjętymi ustaleniami określony został termin rozpoczęcia inwestycji do 6 miesięcy oraz termin zakończenia do 3 lat - licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.