Wiadomości

  • 3 listopada 2015
  • wyświetleń: 5154

Powrót województwa bielskiego?

Liderzy Niezależnych.BB, Małgorzata Zarębska i Janusz Okrzesik, przedstawili apel stowarzyszenia do wybranych w dniu 25 października posłów i senatorów okręgu bielskiego. Wśród postulatów Niezależnych.BB są działania na rzecz utworzenia województwa bielskiego.

stowarzyszenie
Liderzy Niezależnych.BB - Małgorzata Zarębska i Janusz Okrzesik · fot. niezalezni-bb.pl


Niezależni.BB chcą, aby parlamentarzyści wspólnie, ponad podziałami politycznymi, pracowali dla naszego regionu. Uważają, że w tym celu powinien powstać Zespół Parlamentarny ds. Podbeskidzia. Jego zadaniem byłoby koordynowanie na poziomie Parlamentu wszelkich działań na rzecz Bielska-Białej i regionu.

W związku z pojawiającymi się informacjami o przewidywanej korekcie podziału administracyjnego państwa i utworzeniu nowych województw, Niezależni.BB zaapelowali również do parlamentarzystów o powrót do dyskusji nad utworzeniem województwa bielskiego. Janusz Okrzesik stwierdził, że teraz jest odpowiedni czas na przywrócenie tego tematu do debaty publicznej i wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań.

- Nowy rząd zapowiada zmianę polityki regionalnej, która ma przynieść odwrót od monopolu wielkich miast na rzecz mniejszych ośrodków. Zadbajmy wspólnie o to, by również Bielsko-Biała skorzystało z zapowiadanych zmian - przekonywał Okrzesik.

Apel stowarzyszenia Niezależni.BB do parlamentarzystówStowarzyszenie Niezależni.BB wzywa parlamentarzystów VIII kadencji wybranych w okręgu bielskim do wspólnej pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Uważamy, że dla dobra regionu powinien powstać Zespół Parlamentarny ds. Podbeskidzia. Jego zadaniem byłoby koordynowanie na poziomie Parlamentu wszelkich działań na rzecz Bielska-Białej i regionu.

Do najważniejszych wyzwań stojących przed parlamentarzystami VIII kadencji związanych z funkcjonowaniem naszego regionu zaliczamy:
  • koordynacja działań związanych z rozwojem regionu w zakresie turystyki, w tym stworzenie szerokiego porozumienia z udziałem Bielska-Białej, na wzór działającej dotychczas "Beskidzkiej Piątki",
  • lobbowanie na rzecz rozwoju sieci drogowej, w tym dokończenie budowy drogi S 69, dalsza przebudowa drogi S1 oraz rozpoczęcie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej,
  • lobbowanie na rzecz rozwoju transportu kolejowego w regionie, w tym modernizacji linii kolejowych nr 139 na odcinku Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Zwardoń i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona -Bielsko-Biała oraz rozpoczęcia rewitalizacji linii nr 190 Bielsko-Biała - Cieszyn.


W związku z pojawiającymi się informacjami o przewidywanej korekcie podziału administracyjnego państwa i utworzeniu nowych województw, apelujemy również do parlamentarzystów o powrót do dyskusji nad utworzeniem województwa bielskiego. Uważamy, że teraz jest odpowiedni czas na przywrócenie tego tematu do debaty publicznej i wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań. Nowy rząd zapowiada zmianę polityki regionalnej, która ma przynieść odwrót od monopolu wielkich miast na rzecz mniejszych ośrodków - zadbajmy wspólnie o to, by również Bielsko-Biała skorzystało z zapowiadanych zmian.


Tylko wspólny głos wszystkich posłów i senatorów Podbeskidzia pozwoli na realizację ważnych dla rozwoju naszego regionu postulatów.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.