Wiadomości

  • 31 marca 2015
  • wyświetleń: 3745

Debata o spalarni bez mieszkańców

Społeczność "Bielszczanie przeciw spalarni" nie została zaproszona na dzisiejsze spotkanie w sprawie spalarni, które odbędzie się dzisiaj w Szpitalu Wojewódzkim.

Oświadczenie Mieszkańców przeciwnych spalarni Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w związku ze spotkaniem planowanym na 31 marcaPrzedstawiciele społeczności "Bielszczanie przeciw spalarni" (stowarzyszenie mieszkańców przeciwnych spalarni Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej) zostali w zeszłym tygodniu poinformowani nieoficjalnie o planowanym spotkaniu ws. spalarni, które ma się odbyć 31 marca w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Zgodnie ze swoimi zasadami przekazali tę informację innym mieszkańcom zaangażowanym w rozwiązanie problemu. Po dyskusji, mieszkańcy doszli do wniosku, że są bardzo zainteresowani udziałem w spotkaniach, których celem jest całkowita likwidacja spalarni, a jednocześnie takimi, których formalna organizacja nie budzi zastrzeżeń.

Tymczasem do tej pory ani Stowarzyszenie Olszówka, ani nikt z mieszkańców nie jest dopuszczony do postępowania ws. spalarni na prawach strony. (Urząd Marszałkowski, w którym w styczniu tego roku złożono wniosek o udział w postępowaniu jako strona, do tej pory nie podał formalnej przyczyny odmowy). Taki stan rzeczy uniemożliwia mieszkańcom wgląd do dokumentacji i wyklucza realną ocenę spraw związanych z tym problemem. Dlatego mieszkańcy nie widzą w tej chwili możliwości konstruktywnych spotkań, zwłaszcza, gdy informacja o nich podawana jest jako prywatna, w rozmowie telefonicznej.

W ciągu 9 miesięcy interwencji mieszkańców ws. szkodliwości spalarni wszystkie urzędy stały murem za użytkownikami spalarni i nie widziały żadnego problemu w jej funkcjonowaniu. Dopiero teraz, po wynikach badań niezależnej firmy, ukazującej skalę przekroczeń emisji zanieczyszczeń, wiele instytucji próbuje coś z tym zrobić. Niemniej jednak uprzednie podejście do sprawy spowodowało dużą nieufność ze strony mieszkańców w stosunku do m.in. Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz in. organów państwowych. Dlatego też mieszkańcy chcą rozmów prowadzonych w sposób przejrzysty, uczciwy, z możliwością pełnego wglądu do dokumentacji, m.in. za sprawą dopuszczenia Stowarzyszenia Olszówka do postępowania administracyjnego ws. spalarni na prawach strony. Bez spełnienia tych podstawowych warunków demokratycznego przebiegu procesu administracyjnego mieszkańcy nie mogą brać udziału w spotkaniach niedookreślonych i bez możliwości zapoznania się z pełną dokumentacją.

Jesteśmy bardzo mocno zainteresowani dalszymi decyzjami i postępowaniem administracyjnym w sprawie spalarni Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia jest to dla nas sprawa bardzo poważna i priorytetowa. (Ostatnie wyniki badań potwierdziły również, że jesteśmy w tej sprawie poszkodowanymi.) Takiego też podejścia od 9 miesięcy oczekujemy od: Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach i jego delegatury w Bielsku-Białej oraz dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Urzędnicy powinni także wziąć pod uwagę, że mieszkańcy, którzy od 9 miesięcy muszą zmagać się ze skutkami fatalnych i nieodpowiedzialnych decyzji Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego, by wydzierżawić spalarnię dla zysku, mają również swoje obowiązki zawodowe - pracę, którą wykonują w większości w takich samych godzinach, jak urzędy. Aby przyjść na spotkanie mieszkańcy muszą zwolnić się z pracy lub odstąpić od jej wykonywania.

Ze względu na trzy wyżej wymienione przyczyny: brak uznania za stronę w postępowaniu, poranna godzina spotkania, brak formalnego zaproszenia - z żalem stwierdzamy, że w spotkaniu 31 marca nie możemy wziąć udziału.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Spalarnia, biogazownia, odpady" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Spalarnia, biogazownia, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Spalarnia, biogazownia, odpady" podaj