bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 3 lipca 2014
  • wyświetleń: 5268

Umowa na budowę S-69 podpisana!

W ostatnich dniach w lokalnych mediach pojawiły się informację, że firma, która wygrała przetarg na dokończenie ekspresówki z Bielska-Białej do Żywca, chce się wycofać z inwestycji. Na szczęście były to tylko plotki, bowiem 2 lipca spółka Mota-Engil Central Europe podpisała z GDDKiA umowę na wykonanie zadania.

Dokończenie budowy 15,56 km drogi ekspresowej S-69 zostanie zrealizowane w dwóch etapach:
  • odcinek o długości 6,1 km od węzła Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice (z węzłem) powinien zostać oddany do ruchu w 4 miesiące od daty rozpoczęcia robót - do końca 2014 roku,
  • odcinek o długości 9,460 km od węzła Buczkowice do Żywca do 9 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.


Do terminów realizacji nie wlicza się okresów zimowych.

Niedokończone prace przy S69 w Wilkowicach
Niedokończone prace przy S69 w Wilkowicach · fot. ab / bielsko.info


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Umowna wartość kontraktu wynosi 260 mln PLN.

W ramach dokończenia budowy na odcinku węzeł "Mikuszowice" - Żywiec, zostaną wykonane: roboty drogowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogowa, roboty mostowe, oświetlenie, odwodnienie korpusu drogi, przebudowy sieci gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, przebudowy cieków naturalnych i urządzeń melioracyjnych - budowa zbiornika "Kiemlichowiec" (droga dojazdowa wraz ze zjazdem z drogi publicznej oraz roboty wykończeniowe), lementy ochrony środowiska.

s-69
Orientacyjny plan przebiegu drogi S-69 z Bielska-Białej do Żywca · fot. GGDKiA


Droga S-69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej. Jest także elementem projektu priorytetowego TEN-T nr 25 ("Budowa autostrady Gdańsk—Brno/Bratysława—Wiedeń"). Przedłużeniem S-69 na południe jest słowacka autostrada D-3 Żylina—Skalite (w trakcie budowy).

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.