bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 3 listopada 2013
  • wyświetleń: 1432

Budżet uchwalony po raz drugi

Rada Miejska Bielska-Białej jednogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą budżetu obywatelskiego. Uwzględniono w niej wszystkie uwagi, które do pierwotnego projektu z sierpnia tego roku złożył Wojewoda Śląski. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

W znowelizowanej uchwale zrezygnowano m.in. z możliwości zgłaszania projektów do budżetu przez organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego i rady osiedli. Projekty będą mogli składać tylko indywidualni mieszańcy.

Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Sami zgłaszają pomysły, a następnie najlepsze wybierają do realizacji w głosowaniu. W budżecie na rok 2014 zostanie na ten cel wyasygnowana kwota 2 mln zł.

Każdy pełnoletni mieszkaniec Bielska-Białej, który uzyska dla swego projektu pisemne poparcie co najmniej 20 pełnoletnich bielszczan, będzie mógł go zgłosić w Urzędzie Miasta. Zgłaszane będą mogły być projekty zarówno o charakterze lokalnym (dla jednego osiedla), jak i ogólnomiejskim.

Projekty mogą mieć charakter zarówno inwestycyjny (budowa chodnika, placu zabaw czy ścieżki rowerowej) jak i pozainwestycyjny (np. szkolenia, badania, szczepienia). Wymagane będzie określenie szacunkowego kosztu zgłoszonego zadania.

Wszystkie zgłoszone projekty poddane zostaną weryfikacji pod kątem możliwości ich wykonania, a ostatecznie zatwierdzi je specjalnie powołany zespół. Następnie Urząd Miejski ogłosi ich listę i termin głosowania. Będzie ono jawne i potrwa nie krócej, niż przez pięć dni. Każdy wypowiadający się będzie miał do dyspozycji 10 punktów, które będzie można przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić je pomiędzy dwa lub więcej projektów. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.