bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 10 marca 2013
  • wyświetleń: 3601

Nowy blok w elektrociepłowni

Trwają intensywne prace budowlano - montażowe i rozruch nowego bloku ciepłowniczego Tauron Wytwarzanie o mocy 50 MW na terenie Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała. Pierwsza synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną została wykonana pod koniec lutego.

elektrociepłownia
Elektrociepłownia w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Na terenie bielskiej elektrociepłowni powstaje kogeneracyjny blok ciepłowniczy o mocy 50 MWe z akumulatorem ciepła. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej. ZEC Bielsko-Biała pokrywa prawie 100% zapotrzebowania mieszkańców miasta i okolic na energię elektryczną i ciepło ze swoich źródeł, dlatego moc bloku została zaprojektowana adekwatnie do lokalnych potrzeb.

Obecnie Tauron Wytwarzanie prowadzi intensywne prace budowlano-montażowe, rozruchowe oraz regulacyjne nowego bloku. Zrealizowano już główne rozruchy w układzie wody sieciowej, dzięki którym możliwe było pierwsze oddanie wyprodukowanego z nowego bloku ciepła do sieci ciepłowniczej miasta. Nowy blok ciepłowniczy będzie charakteryzował się wysokimi parametrami sprawnościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Jego oddanie do eksploatacji przewidziano na koniec II kwartału 2013 roku.

Blok zaopatrzony jest w kocioł parowy fluidalny o wydajności ok. 220 t/h oraz turbinę przeciwprężną o mocy ciepłowniczej 106 MWt, i mocy elektrycznej 50 MWe. Dla skompensowania dobowych wahań obciążeń, szczególnie w okresie przejściowym sezonu grzewczego, wybudowano akumulator ciepła o pojemności użytkowej ok. 20 tys. m3. Dodatkowo dla zaspokojenia szczytowych potrzeb ciepłowniczych zamontowano dwa kotły szczytowe opalane olejem o łącznej mocy ok 80 MWt.

adv / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.