Wiadomości

  • 9 listopada 2023
  • wyświetleń: 340

Jak zdobyć uprawnienia diagnosty samochodowego? Dyplomy, zaświadczenia

Materiał partnera:

Osoba zajmująca stanowisko diagnosty samochodowego odpowiedzialna jest za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów i ich systematycznych przeglądów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik spełniający się w roli diagnosty musi posiadać stosowne uprawnienia i wykształcenie. Co zrobić, by zostać diagnostą samochodowym i móc rozpocząć poszukiwania pracy w tym zawodzie? Dowiedz się, jak powinna wyglądać Twoja ścieżka kształcenia, jeśli chcesz aplikować na to stanowisko w jednym z Autoryzowanych Serwisów BMW!

jak zdobyć uprawnienia diagnosty samochodowego dyplomy zaświadczenia


Wykształcenie i doświadczenie diagnosty samochodowegoPraca diagnosty samochodowego wymaga odpowiedniego wykształcenia oraz potwierdzających te kwalifikacje dyplomów i zaświadczeń. Jakie są minimalne wymagania w zakresie kształcenia zawodowego, które dają możliwość uzyskania wspomnianych uprawnień? Chcąc pracować na omawianym stanowisku w jednym z Autoryzowanych Serwisów BMW, należy posiadać przynajmniej wykształcenie średnie oraz dyplom ukończenia technikum - w zawodzie technika diagnosty, mechanika lub mechatronika samochodowego.

Ile wynosi obowiązkowy wymiar praktyk dla osób z wykształceniem średnim? Jeśli posiadają wykształcenie średnie techniczne lub branżowe o specjalizacji samochodowej, do zakładu pracy muszą dostarczyć dokument potwierdzający odbycie dwunastomiesięcznej praktyki. W innych okolicznościach wymagane jest dwuletnie praktyczne doświadczenie zawodowe.

Zgodnie z obowiązującym prawem diagnostą może zostać również osoba z wykształceniem wyższym o specjalności samochodowej lub innej, jednak z udokumentowaną praktyką w zakładzie naprawy pojazdów bądź na stanowisku kontroli w stacji kontroli pojazdów. W pierwszym przypadku wystarczające jest odbywanie praktyk przez okres sześciu miesięcy. W drugim przypadku konieczne jest potwierdzenie swoich praktycznych umiejętności dokumentacją, która wskazuje na odbycie praktyk w wymiarze jednego roku.

Pozostałe obowiązkowe wymagania na stanowisku diagnosty samochodowegoCo jeszcze należy dostarczyć prócz dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych oraz zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych? Osoby ubiegające się o pracę na stanowisku diagnosty samochodowego w Autoryzowanych Serwisach BMW muszą również posiadać prawo jazdy kategorii B.

Należy mieć na uwadze, iż jest to całkowite minimum. W Autoryzowanych Serwisach BMW pracują osoby nieustannie poszerzające i aktualizujące swoje kwalifikacje zawodowe. Liczy się również doświadczenie i chęć do dalszego szkolenia, jak i znajomość obsługi aparatury techniczno-pomiarowej, czy znajomość PC/IT.

Szkolenia wewnętrzne organizowane przez BMW Group PolskaChcąc pracować w jednym z Autoryzowanych Serwisów BMW, należy liczyć się z koniecznością odbywania systematycznych, regularnych szkoleń wewnętrznych. Umożliwiają one poszerzanie wiedzy produktowej i praktycznej w tematyce pojazdów marki BMW, ich obsługi, jak również wykonywania innych usług czy obsługi profesjonalnego, zaawansowanego technologicznie sprzętu. Tego typu szkolenia wymagają dużego zaangażowania pracowników, dlatego na to stanowisko zatrudniane są wyłącznie osoby ambitne, z pasją do motoryzacji.

Wspomniane szkolenia produktowe odbywają się chociażby w nowoczesnym Centrum Szkoleniowym otwartym w Jawczycach pod Warszawą. Działalność szkoleniowa centrum obejmuje również prezentacje online i webinary służące aktualizowaniu wiedzy z zakresu użytkowanego sprzętu, jak i technologii stosowanych w markowych samochodach premium, oferowanych klientom.

Poza kadrą pracowniczą Sieci Dealerskiej BMW z działalności edukacyjnej BMW Group Polska mogą również korzystać uczniowie szkół i uczelni branżowych. Organizacja wspiera szkoły w dostarczaniu uczniom aktualnej wiedzy, niezbędnej do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.

Jeżeli chcesz zdobywać nowe doświadczenie zawodowe i wiążesz swoją przyszłość z diagnostyką samochodową, aplikuj na to stanowisko w jednym z Autoryzowanych Salonów BMW!