Reklama

Wiadomości

  • 13 października 2023
  • 15 października 2023
  • wyświetleń: 5047

Będzie wielka inwestycja w Szpitalu Miejskim! Placówka otrzymała 163 000 000 zł dofinansowania

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej otrzyma 163 000 000 złotych na zadanie polegające na przebudowie, nadbudowie i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt pawilonu I wraz
z rozszerzeniem bazy diagnostycznej o pracownię PET/CT. Środki będą pochodzić z subfunduszu infrastruktury strategicznej Ministerstwa Zdrowia.

Mija 10 lat od uruchomienia BCO-Szpitala Miejskiego
163 000 000 złotych dla Bielska-Białej na przebudowę Beskidzkiego Centrum Onkologii! · fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UM BB


Zakres inwestycji obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Pawilonu I, w którym zostaną zlokalizowane oddziały Onkologiczny, radioterapii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, poradnia onkologiczna, pracownie endoskopii, mammografii oraz USG, a także zakład rehabilitacji

Rozbudowany zostanie także Pawilon II poprzez dobudowanie do niego podziemnego skrzydła - tzw. bunkra, połączonego funkcjonalnie z istniejącym budynkiem wspólnym systemem komunikacyjnym, w którym zostanie zlokalizowana pracowania PET. Przewidziany jest również zakup wysokospecjalistycznych wyrobów medycznych, m.in. aparatu PET/CT, zabiegowego aparatu RTG oraz 4 aparatów USG.

Efektami inwestycji będą zwiększenie poziomu kompleksowości w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych, przesunięcie ciężaru z lecznictwa szpitalnego na AOS poprzez rozbudowę strefy przyjęcia pacjenta pierwszoplanowego (pacjenta z wystawioną kartą DILO, rozbudowanie zaplecza diagnostycznego kompleksowo wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt do przeprowadzania badań oraz opracowywania i analizy ich wyników, skrócenie czasu oczekiwania na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności w obszarze wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz utworzenie nowej pracowni PET/CT (pierwszej w Południowym Subregionie Województwa Śląskiego).

Konferencja prasowa dotycząca przekazaniu dofinansowania dla BCO-Szpitala Miejskiego - 13.10.2023 · fot. Marcin Kaproń


Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej jest jedyną monoprofilową placówką medyczną tego typu na terenie Subregionu Południowego Woj. Śląskiego. Rocznie udziela ponad 26 tys. hospitalizacji i wykonuje ponad 7,6 tys. zabiegów operacyjnych, a także udziela kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii, tj.: leczenie chirurgiczne, chemioterapia lub programy lekowe oraz teleradioterapia i świadczeń w ramach Cancer Units (nowotwory jelita grubego i nowotwory piersi). Ponadto realizuje 20 onkologicznych programów lekowych.

Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy ustanowiony na mocy ustawy z 7 października 2020 roku o Funduszu Medyczny, który powstał z inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Ministrem Zdrowia. Jego celem jest poprawa zdrowia i jakości życia Polaków. Fundusz jest finansowany ze środków publicznych w łącznej wysokości około 40 mld zł, a okres jego realizacji obejmuje lata 2021-2029.

Fundusz zasilają coroczne wpłaty z budżetu państwa w wysokości około 4 mld zł. W ramach Funduszu Medycznego wyodrębniono 4 subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjny.

W ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej realizowane są działania mające na celu poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę strategiczną ochrony zdrowia. Wsparcie kierowane jest do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych, pełniących w systemie rolę strategiczną, tj. zakwalifikowanych do najwyższych poziomów tzw. sieci szpitali: szpitale onkologiczne, pediatryczne, pulmonologiczne, ogólnopolskie.

Następnymi krokami, zgodnie z ustawą, będą wezwanie wnioskodawców wskazanych w liście rankingowej do złożenia programów inwestycyjnych i ich uzgadnianie, przedstawienie Radzie Ministrów programów inwestycyjnych w celu ustanowienia w drodze uchwał, podpisanie umów o dofinansowanie.

mp, sid / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.