REKLAMA WYBORCZA

Wiadomości

  • 18 sierpnia 2023
  • 20 sierpnia 2023
  • wyświetleń: 2346

Kontrole segregacji śmieci w blokach. Nieselektywna zbiórka może oznaczać wyższe opłaty

Od września planowane są wzmożone kontrole przestrzegania segregacji odpadów komunalnych. "Stwierdzenie nieselektywnej zbiórki możem skutkować naliczeniem podwójnej wysokości opłat dla wszystkich mieszkańców korzystających z danej altany / komory śmieciowej " - takie ogłoszenie zawisło na śmietnikach na bielskich osiedlach. Poprosiliśmy urzędników o informację, z czego wynika takie działanie ratusza.

suez, śmieci, odpady, wywóz
Altana śmieciowa · fot. SUEZ


- Na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska zobowiązana jest do określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami w przypadku, gdy mieszkańcy nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Stawka ta została określona w Uchwale nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą Nr LIV/1236/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. Opłata podwyższona dla nieruchomości zamieszkałych została ustalona jako dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych - wyjaśniają urzędnicy z Wydziału Gospodarki Odpadami.

Jak dodają, z uwagi na fakt, iż co roku gmina ma obowiązek osiągać co raz to wyższe poziomy odzysku i recyklingu, miasto jest zmuszone do prowadzenia działań mających na celu osiągnięcie tego poziomu.

- Porównując 2022 r. do 2021 r. zaobserwowaliśmy wzrost ilości pozostałości po segregacji. Szczególną uwagą objęliśmy nieruchomości wielolokalowe, gdyż to na tego typu nieruchomościach wytwarzanych jest najwięcej odpadów komunalnych, a problem z selektywną zbiórką jest widoczny gołym okiem. Z informacji przekazanych przez podmiot odbierający odpady komunalne w pozostałościach po segregacji znajduje się wiele odpadów surowcowych, które moglibyśmy poddać recyklingowi - mówią przedstawiciele ratusza.

W związku z tym zorganizowane zostało spotkanie z zarządcami nieruchomości wielolokalowych, podczas którego omówiono ten problem oraz poinformowano, że od września rozpoczną się kontrole przestrzegania zasad selektywnej zbiórki na osiedlach. Spółdzielnie Mieszkaniowe otrzymały materiały edukacyjne dla mieszkańców, a także zaproponowano możliwość zorganizowania prelekcji oraz wyjazdu do Zakładu Gospodarki Odpadami.

jak informuje urząd, we wrześniu na ponad 50 nieruchomościach wielolokalowych zostanie przeprowadzony program pilotażowy, który polegać będzie na zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Program ten ma na celu zapobieżenie przepełnieniom w pojemnikach, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom zachowania selektywnej zbiórki.

ar / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.