Wiadomości

  • 10 maja 2023
  • 14 maja 2023
  • wyświetleń: 7696

Budowa na Sarnim Stoku nie może być rozpoczęta! Jest decyzja SKO

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej podtrzymało swoją decyzję w sprawie unieważnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej na Sarnim Stoku. Budowa nie może być więc rozpoczęta.

Wycinka drzew na Sarnim Stoku
Wycinka drzew na Sarnim Stoku · fot. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot


Przypomnijmy, w styczniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji Prezydenta Miasta Bielsko-Biała o środowiskowych uwarunkowaniach dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej na Sarnim Stoku. Warto dodać, że w miejscu planowanej inwestycji doszło już do wycinki o powierzchni ponad 88 000 m2 bez, bez oceny rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze - przypomina Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Tymczasem teren inwestycji graniczy z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym Sarni Stok.

Organizacja przyrodnicza pod koniec sierpnia 2022 roku złożyła wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej o stwierdzenie nieważności decyzji prezydenta Bielska-Białej o środowiskowych uwarunkowaniach dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej na Sarnim Stoku, ponieważ została ona wydana "z rażącym naruszeniem przepisów postępowania oraz prawa materialnego".

Zatrzymania budowy kompleksu mieszkalno-hotelowego domagały i domagają się także lokalne organizacje przyrodnicze: Stowarzyszenie Olszówka, Bielszczanie dla Drzew oraz mieszkańcy. Apel skierowany do prezydenta Bielska-Białej o wydanie odmownej decyzji budowlanej dla inwestycji wysłało ponad 6 tysięcy osób.

- Prezydent Bielska-Białej, nie uwzględniając opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pozbawił społeczeństwo możliwości wyrażenia swoich uwag i wniosków w procesie podejmowania decyzji dotyczącej cennego dla mieszkańców Bielska-Białej obszaru przyrodniczego. Działanie na szkodę środowiska, szczególnie w czasach postępujących zmian klimatycznych i kryzysu bioróżnorodności, powinno być surowo karane - komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Decyzja SKO mogła być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak inwestor nie zdecydował się na ten krok. Pełnomocnik inwestora złożył natomiast wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Kolegium, zarzucając SKO naruszenie i niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa oraz nieprawidłową interpretację stanu faktycznego.

- We wniosku podniesiono m. in. że zmiana Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia została dokonana przez osobę uprawnioną, ale zmiana ta nie miała istotnego wpływu na ocenę przedsięwzięcia. Co ciekawe, do sprawy włączył się później kolejny pełnomocnik inwestora, który zajął odmienne stanowisko wobec dokonanej zmiany KIP - stwierdził on, że zmiany dokonała osoba nieuprawniona więc w ogóle jej nie było! - informuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej pod koniec kwietnia podtrzymało swoją decyzję, ponownie wskazując, że "decyzja Prezydenta Miasta Bielsko-Biała wydana została z rażącym naruszeniem prawa, a argumenty inwestora nie zasługują na uwzględnienie".

mp / bielsko.info

źródło: Materiały prasowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Galeria Sarni Stok" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Galeria Sarni Stok

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Galeria Sarni Stok" podaj