Wiadomości

  • 15 stycznia 2023
  • 16 stycznia 2023
  • wyświetleń: 4749

Korona zapory nie dla turystów. To element "infrastruktury kluczowej"

Poznaliśmy odpowiedź spółki AQUA na wniosek posła Przemysław Koperskiego o uruchomienie dla mieszkańców i turystów przejścia koroną zbiornika wodnego Wapienica Zapora.

zapora wapienica
Korona zapory nie dla turystów. To element "infrastruktury kluczowej" · fot. almanach24.info


Na początku roku pisaliśmy o komunikacyjnym problemie spacerowiczów w Dolinie Wapienicy. Mostek, który przez wiele lat służył pieszym i rowerzystom za przeprawę między brzegami Wapienicy w rejonie stacji uzdatniania wody, został zamknięty ze względu na zły stan techniczny. - Prosimy o odpowiednie planowanie tras wycieczek, gdyż nie ma w tym miejscu przejścia na drugą stronę rzeki - informowało Nadleśnictwo Bielsko. Więcej o sprawie pisaliśmy w artykule "Kładka grozi zawaleniem. Będzie przejście koroną zapory?".

Sprawą zainteresował się poseł Przemysław Koperski. Polityk Lewicy zwrócił się do prezesa spółki AQUA z wnioskiem o uruchomienie dla mieszkańców i turystów przejścia koroną zbiornika wodnego Wapienica Zapora, do czasu zakończenia remontu kładki. Warto w tym miejscu dodać, że spółka wodna z Bielska-Białej sporadycznie, w ramach akcji promocyjnych, udostępniała mieszkańcom koronę zapory do spacerów.

Poseł Przemysław Koperski przesłał naszej redakcji treść odpowiedzi na swoje zapytanie, które otrzymał od prezesa spółki AQUA. Z pisma wynika, że nie ma możliwości udostępnienia korony zapory ze względów formalnych.

- AQUA S.A. informuje, że obszar na którym znajduje się zapora, zbiornik wody i stacja uzdatniania objęte są strefą ochrony bezpośredniej ujęcia wody ustanowionej Decyzją nr 98/OS/2016 Marszałka Województwa Śląskiego. Powyższa decyzja zobowiązuje AQUA S.A. do ograniczenia do niezbędnego minimum przebywania na terenie strefy ochrony sanitarnej ujęcia wody osób nie zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. Ponadto teren Stacji Uzdatniania Wody w Wapienicy jako element infrastruktury kluczowej objęa jest wprowadzonym przez Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.11.2022 r. stopniem alarmowym BRAVO. W związku z powyższym nie jest możliwe udostępnienie korony zapory jako przeprawy zarówno w trybie ciągłym jak i okresowym - czytamy w piśmie podpisanym przez Krzysztofa Michalskiego, prezesa zarządu spółki AQUA.

Pozostaje czekać na przebudowę kładki, której podejmie się miasto. Nie wiadomo kiedy to nastąpi, gdyż wcześniej zostanie sporządzona szczegółowa analiza stanu technicznego istniejącego obiektu. Zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak poinformował także, że konieczne jest przeprowadzenie działań zmierzających do sformalizowania tytułu prawnego gruntów, na których posadowione są przyczółki kładki.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.