Wiadomości

  • 12 stycznia 2023
  • wyświetleń: 1198

Biletomaty bez kart płatniczych. Ratusz wyjaśnia

Wracamy do tematu. Nie milkną bowiem echa wyłączenia funkcji płacenia kartą w bielskich biletomatach. Sprawą zainteresował się radny Tomasz Wawak. "To dość osobliwa sytuacja" - stwierdził w komentarzu.

W biletomatach zapłacimy tylko gotówką. Zmiany od 1 stycznia
Biletomaty bez kart płatniczych. Ratusz wyjaśnia · fot. Wydział Komunikacji UM BB


Przypomnijmy, w połowie grudnia informowaliśmy, że od 1 stycznia za bilet w bielskich biletomatach zapłacimy tylko gotówką. Wyjątkiem są urządzenia solarne, w których nadal będzie można płacić kartą.

Tymczasem w tej sprawie do władz miasta swoją interpelację skierował radny Tomasz Wawak.

- Na stronie Urzędu Miejskiego oraz na tablicach elektronicznych na przystankach komunikacji publicznej pojawił się komunikat na temat braku możliwości dokonywania zakupów bezgotówkowych w większości biletomatów od 1 stycznia 2023 r. W 19 na 23 biletomaty płacić będzie można tylko gotówką - przypomniał radny.

I do prezydenta miasta skierował szereg pytań:

- Dlaczego odpowiednio wcześniej nie zadbano o zapewnienie ciągłości tej usługi, mając na względzie, że płatność kartą staje się dla większości społeczeństwa główną formą uiszczania należności? Co pan prezydent i podległe panu służby zamierzają zrobić, aby na powrót umożliwić klientom MZK zakup biletów za pomocą karty elektronicznej? Kiedy taka możliwość zostanie przywrócona? - dopytywał przedstawiciel bielszczan.

Tomasz Wawak zauważył także, że "strona internetowa bilety.mzk.bielsko.pl, o której mowa w komunikacie urzędu, nie stanowi pełnej alternatywy dla płatności kartą".

- Aby kupić tam bilet, trzeba specjalnie założyć konto użytkownika. Poza tym, konieczność korzystania ze strony internetowej w celu kupienia biletu, w momencie gdy stoi się przed biletomatem, to dość osobliwa sytuacja - stwierdził.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.


Tymczasem do tematu ustosunkował się bielski Ratusz.

- Sformułowanie „brak wsparcia technologicznego dla terminali płatniczych biletomatów od dnia 1 stycznia 2023 r." jest związane z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa transakcji płatniczych. Organizacje Płatnicze Visa, Mastercard — obsługujące międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń operacji dokonanych przy użyciu kart płatniczych regulują kwestie użytkowania konkretnych modeli urządzeń płatniczych, wydając specjalne certyfikaty z narzuceniem czasu ich ważności. Dla urządzeń płatniczych zainstalowanych w 19 biletomatach stacjonarnych ważność certyfikatów wydanych przez Organizacje Płatnicze upływa z dniem 31 grudnia 2022 r. i nie została przedłużona. Obecnie użytkowane czytniki kart płatniczych zostały wyłączone z produkcji, nie są dostępne części serwisowe oraz nie jest prowadzone wsparcie w zakresie rozwoju dla posiadanego oprogramowania biletomatów - wyjaśnia Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak dodał, "wyłączenie możliwości płatności bezgotówkowych nie jest decyzją Miasta
Bielska-Białej — odłączenie z dniem 1 stycznia 2023 r. czytników umożliwiających płatności bezgotówkowe od sieci Agenta Rozliczeniowego są wynikiem decyzji ww. Organizacji Płatniczych, które regulują kwestie bezpieczeństwa dla całej sieci płatności bezgotówkowych
".

- Zachowanie ciągłości usługi płatności bezgotówkowej wymagałoby przeprowadzenia wymiany wszystkich terminali płatniczych na nowe wraz z wymianą oprogramowania sterującego urządzeniami oraz wymianą oprogramowania sprzedażowego. Z dokonanej w kwietniu analizy cen rynkowych wymiany urządzeń płatniczych na nowe jednoznacznie wynika, że modernizacja biletomatów jest ekonomicznie nieuzasadniona. Obecna baza 19 biletomatów firmy Merona wymagałaby poniesienia znacznych nakładów finansowych w zakresie zapewnienia ich dalszej eksploatacji — w aspekcie wymiany urządzeń płatniczych, oprogramowania, jak również z konieczność wymiany podzespołów. Koszt potencjalnej modernizacji biletomatów to kwota ok. 1,3 mln zł netto i jest on stosunkowo niewiele niższy od kosztu wymiany biletomatów na nowe, gdyż takie rozwiązanie również było rozpatrywane. Żaden z potencjalnych wykonawców modernizacji jednoznacznie nie był w stanie zapewnić gwarancji kompatybilności z podzespołami obiegu pieniężnego. W związku z powyższym podjęto decyzję, że modernizacja biletomatów stacjonarnych i doposażanie ich w nowe terminale płatnicze wraz z oprogramowaniem nie będą przeprowadzone - podkreślił wiceprezydent.

Miasto jednak, jak zapewnia Piotr Kucia, podjęło działania "w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w zakresie płatności bezgotówkowej za bilety komunikacji miejskiej".

- Podjęto działania zmierzające ku wprowadzeniu nowych, innowacyjnych kanałów dystrybucji biletów. W ramach projektu pn. „Dostawa i wdrożenie systemu poboru opiat (SPO) za przejazdy wraz z dostawą i montażem kasowników mobilnych do obsługi transakcji przy użyciu zbliżeniowych płatności mobilnych za pomocą karty EMV" z dniem 14 listopada br. MZK uruchomiło e-sklep. To wygodny i bezpieczny dostęp do zakupu biletów okresowych dla pasażerów chętnie korzystających z zakupów on-line. Kolejnym etapem ww. projektu jest wyposażenie w pierwszych miesiącach 2023 r. wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w mobilne kasowniki, umożliwiające zakup biletów jednorazowych, 60-minutowych i 24-godzinnych za pomocą elektronicznych płatności zbliżeniowych. Te formy dystrybucji dają możliwość zakupu pełnej gamy biletów MZK przez osoby, które chcą skorzystać z karty płatniczej lub innej formy płatności mobilnych. W związku z powyższym nie przewiduje się przywrócenia możliwości płatności kartą w przedmiotowych biletomatach - zaznaczył przedstawiciel Rausza.

Jednocześnie zauważył, że istnieje także możliwość zakupu biletów w pozostałych kanałach dystrybucji — są to:

  • Punkty Obsługi Pasażera — płatność bezgotówkowa i gotówkowa - oferta: bilety jednorazowe, 60-minutowe, 24-godzinne, 7-dniowe, weekendowe, miesięczne;
  • e-sklep - http://www.bilety.mzk.bielsko.pl — płatność bezgotówkowa - oferta: bilety 7-dniowe, miesięczne, 30-dniowe;
  • biletomaty stacjonarne — płatność gotówkowa - oferta: bilety jednorazowe,
  • 60-minutowe, 24-godzinne, 7-dniowe, weekendowe, miesięczne;
  • biletomaty solarne — płatność bezgotówkowa i gotówkowa - oferta: bilety jednorazowe, 60-minutowe, 24-godzinne;
  • aplikacje mobilne (SkyCash, moBilet, mPay) — płatność bezgotówkowa - oferta: bilety jednorazowe, 60-minutowe, 24-godzinne, 7-dniowe, weekendowe, miesięczne, 30-dniowe;
  • punkty handlowe (kioski, sklepy i placówki pocztowe) — płatność bezgotówkowa i gotówkowa (w zależności od przyjętych zasad płatności w danym punkcie dystrybucji biletów) - oferta: bilety jednorazowe i 60-minutowe.

raz / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.