Wiadomości

  • 7 stycznia 2023
  • 10 stycznia 2023
  • wyświetleń: 3484

Bielszczanie walczą o drzewa. Kolej pozostaje nieugięta

Nie milkną echa planowanej wycinki drzew wzdłuż linii kolejowej w Bielsku-Białej. Jak podkreślają m.in. niektórzy bielszczanie, wiele z przeznaczonych do wycinki okazów spełnia warunki, by uznać je za pomniki przyrody. Do władz miasta trafiła specjalna petycja w tej sprawie. Kolej jednak "staje okoniem".

Linia kolejowa nr 139 w rejonie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
Linia kolejowa nr 139 w rejonie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Przypomnijmy, na biurko prezydenta Bielska-Białej do bielskich radnych trafiła petycja z wnioskiem o uznanie za pomniki przyrody i wstrzymanie wycinki drzew wzdłuż linii kolejowej w centrum Bielska-Białej. Jej autorem są członkowie Lewicy Razem Okręgu Podbeskidzie.

"Mieszkańcy, turyści i miłośnicy Bielska-Białej z uwagą i niedowierzaniem przyglądają się planom wycinki drzew wzdłuż linii kolejowej e centrum Bielska-Białej, tj. 292 drzew. Plany wycinki dotyczą terenów od ulicy Hugona Kołłątaja do ulicy Zamkowej i od hotelu Prezydent do ulicy Wałowej (...) na działkach, które są własnością Skarbu Państwa" - czytamy w petycji.

- Apelujemy o objecie ochroną drzew, których wymiary są pomnikowe i powołanie pomników przyrody dla wszystkich okazów spełniających wymiary ustawowe - napisali w petycji jej autorzy z Lewicy Razem.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

W odpowiedzi Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Bielska-Białej zapewnił, że miasto "podjęło już szereg prób w celu porozumienia się z PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, aby zachować jak największą ilość drzew wzdłuż linii kolejowej nr 139 w centrum miasta".

- Podczas tych spotkań próbowano wypracować porozumienie pomiędzy PKP PLK a Gminą Bielsko-Biała. Zarządca linii kolejowych niestety nie wykazywał zainteresowania zachowaniem żadnego z drzew wzdłuż linii kolejowej nr 139. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym obliguje starostę do wydania decyzji nakazującej usunięcie drzew i krzewów na podstawie wniosku zarządcy. Natomiast rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 października 2019 r. reguluje minimalne odległości wzdłuż linii kolejowej w jakich mogą być zlokalizowane drzewa i krzewy. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można zastosować odstępstwo po uzgodnieniu z zarządcą linii kolejowej, pod warunkiem że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego ani zakłócenia działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu. W trakcie postępowania o wydanie decyzji na usunięcie drzew Gmina Bielsko-Biała wystąpiła do PKP PLK o przeprowadzenie oceny ryzyka w celu zastosowania ww. odstępstwa - zapewnił wiceprezydent.

Jak jednak dodał, "zarządca linii kolejowej odmówił jednak przeprowadzenia oceny ryzyka i zaproponował porozumienie, w którym przerzucał całą odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne szkody wywołane przez drzewa powodujące zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego na Prezydenta Miasta Bielska-Białej".

- Mimo bardzo niekorzystnej sytuacji prawnej przedmiotowa sprawa jest nieustannie analizowana i w razie konieczności podjęte zostaną odpowiednie działania w celu zachowania jak największej ilości drzew. Zgodnie z oceną dendrologiczną wykonaną przez Pracownię Projektową Architektury Krajobrazu wszystkie drzewa rosnące wzdłuż torów wymagają przeprowadzenia pielęgnacji lub niestety nawet wycinki. Ponadto szereg z nich wymaga dodatkowych badań i założenia specjalistycznych wiązań. Obecnie trwa postępowanie dotyczące objęcia ochroną prawną w formie pomnika przyrody dwóch drzew - jesionów. Wskazane drzewa wymagają przeprowadzenia specjalistycznych cięć sanitarnych, usunięcia martwych i wyłamanych konarów, ponadto konieczne jest również wykonanie wiązań elastycznych jak również w celu weryfikacji stabilności drzewa przeprowadzone zostanie badanie tensometryczne - opisuje przedstawiciel ratusza.

Jak dodał wiceprezydent Ruśniak, "zostanie przygotowany projekt uchwały, który wcześniej zostanie przedłożony do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach".

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.