bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 29 grudnia 2022
  • wyświetleń: 1229

"To nie jest decyzja miasta". Władze o braku płatności kartą w biletomatach

Powracamy do sprawy interpelacji radnego Tomasza Wawaka, który dopytywał o kwestie związane z brakiem możliwości płacenia kartą w większości biletomatów od 1 stycznia 2023 roku. W obszernej odpowiedzi zastępcy prezydenta Bielska-Białej, Piotra Kuci możemy przeczytać, że "wyłączenie możliwości płatności bezgotówkowych nie jest decyzją miasta".

Reklama

W biletomatach zapłacimy tylko gotówką. Zmiany od 1 stycznia
W biletomatach zapłacimy tylko gotówką. Zmiany od 1 stycznia · fot. Wydział Komunikacji UM BB


Przypomnijmy, we wtorek, 13 grudnia informowaliśmy, że od 1 stycznia za bilet w bielskich biletomatach zapłacimy tylko gotówką. Wyjątkiem są urządzenia solarne, w których nadal będzie można płacić kartą. Do sprawy odniósł się Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. Spółka zapowiada alternatywne rozwiązanie - zainstalowanie mobilnych kasowników w autobusach, o czym pisaliśmy w tym artykule.

Tymczasem w tej sprawie do władz miasta swoją interpelację skierował radny Tomasz Wawak, czym pisaliśmy w artykule "Biletomaty bez kart płatniczych. Radny interweniuje". - Na stronie Urzędu Miejskiego oraz na tablicach elektronicznych na przystankach komunikacji publicznej pojawił się komunikat na temat braku możliwości dokonywania zakupów bezgotówkowych w większości biletomatów od 1 stycznia 2023 r. W 19 na 23 biletomaty płacić będzie można tylko gotówką - przypomniał radny. I do prezydenta miasta skierował szereg pytań:

- Dlaczego odpowiednio wcześniej nie zadbano o zapewnienie ciągłości tej usługi, mając na względzie, że płatność kartą staje się dla większości społeczeństwa główną formą uiszczania należności? Co pan prezydent i podległe panu służby zamierzają zrobić, aby na powrót umożliwić klientom MZK zakup biletów za pomocą karty elektronicznej? Kiedy taka możliwość zostanie przywrócona? - dopytywał przedstawiciel bielszczan.

Tomasz Wawak zauważył także, że "strona internetowa bilety.mzk.bielsko.pl, o której mowa w komunikacie urzędu, nie stanowi pełnej alternatywy dla płatności kartą.

- Aby kupić tam bilet, trzeba specjalnie założyć konto użytkownika. Poza tym, konieczność korzystania ze strony internetowej w celu kupienia biletu, w momencie gdy stoi się przed biletomatem, to dość osobliwa sytuacja - stwierdził.

27 grudnia pojawiła się obszerna odpowiedź zastępcy prezydenta Bielska-Białej, Piotra Kuci. - Sformułowanie „brak wsparcia technologicznego dla terminali płatniczych biletomatów od dnia 1 stycznia 2023 r.” jest związane z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa transakcji płatniczych. Organizacje Płatnicze Visa, Mastercard — obsługujące międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń operacji dokonanych przy użyciu kart płatniczych regulują kwestie użytkowania konkretnych modeli urządzeń płatniczych, wydając specjalne certyfikaty z narzuceniem czasu ich ważności - wyjaśnił wiceprezydent.

- Dla urządzeń płatniczych zainstalowanych w 19 biletomatach stacjonarnych ważność certyfikatów wydanych przez Organizacje Płatnicze upływa z dniem 31 grudnia 2022 roku i nie została przedłużona. Obecnie użytkowane czytniki kart płatniczych zostały wyłączone z produkcji, nie są dostępne części serwisowe oraz nie jest prowadzone wsparcie w zakresie rozwoju dla posiadanego oprogramowania biletomatów - dodał samorządowiec.

Wiceprezydent Kucia zwrócił również uwagę, że wyłączenie możliwości płatności bezgotówkowych nie jest decyzją miasta. - Odłączenie z dniem 1 stycznia 2023 roku czytników umożliwiających płatności bezgotówkowe od sieci Agenta Rozliczeniowego są wynikiem decyzji Organizacji Płatniczych, które regulują kwestie bezpieczeństwa dla całej sieci płatności bezgotówkowych. Zachowanie ciągłości usługi płatności bezgotówkowej wymagałoby przeprowadzenia wymiany wszystkich terminali płatniczych na nowe wraz z wymianą oprogramowania sterującego urządzeniami oraz wymianą oprogramowania sprzedażowego - stwierdził.

- Z dokonanej w kwietniu tego roku analizy cen rynkowych wymiany urządzeń płatniczych na nowe jednoznacznie wynika, że modernizacja biletomatów jest ekonomicznie nieuzasadniona. Obecna baza 19 biletomatów firmy Merona wymagałaby poniesienia znacznych nakładów finansowych w zakresie zapewnienia ich dalszej eksploatacji w aspekcie wymiany urządzeń płatniczych, oprogramowania, jak również z konieczność wymiany podzespołów. Koszt potencjalnej modernizacji biletomatów to kwota ok. 1,3 mln zł netto i jest on stosunkowo niewiele niższy od kosztu wymiany biletomatów na nowe, gdyż takie rozwiązanie również było rozpatrywane - poinformował Kucia.

- Żaden z potencjalnych wykonawców modernizacji jednoznacznie nie był w stanie zapewnić gwarancji kompatybilności z podzespołami obiegu pieniężnego. W związku z powyższym podjęto decyzję, że modernizacja biletomatów stacjonarnych i doposażanie ich w nowe terminale płatnicze wraz z oprogramowaniem nie będą przeprowadzone - zaznaczył wiceprezydent.

- W celu zabezpieczenia potrzeb naszych mieszkańców w zakresie płatności bezgotówkowej za bilety komunikacji miejskiej podjęto działania zmierzające ku wprowadzeniu nowych, innowacyjnych kanałów dystrybucji biletów. W ramach projektu pod nazwą "Dostawa i wdrożenie systemu poboru opłat (SPO) za przejazdy wraz z dostawą i montażem kasowników mobilnych do obsługi transakcji przy użyciu zbliżeniowych płatności mobilnych za pomocą karty EMV' z dniem 14 listopada MZK uruchomiło e-sklep. To wygodny i bezpieczny dostęp do zakupu biletów okresowych dla pasażerów chętnie korzystających z zakupów on-line - zauważył zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak poinformował, kolejnym etapem tego projektu jest wyposażenie w pierwszych miesiącach 2023 roku wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w mobilne kasowniki, umożliwiające zakup biletów jednorazowych, 60-minutowych i 24-godzinnych za pomocą elektronicznych płatności zbliżeniowych.

- Te formy dystrybucji dają możliwość zakupu pełnej gamy biletów MZK przez osoby, które chcą skorzystać z karty płatniczej lub innej formy płatności mobilnych. W związku z powyższym nie przewiduje się przywrócenia możliwości płatności kartą w przedmiotowych biletomatach - podsumował wiceprezydent Piotr Kucia.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.