bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 5 lutego 2011
  • wyświetleń: 2839

Policjanci podsumowali 2010 rok

W piątek odbyła się narada roczna, podsumowująca wyniki uzyskane przez bielską Policje w roku 2010. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Dariusz Biel, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, Starosta Bielski Andrzej Płonka, przedstawiciele bielskiej prokuratury oraz służb mundurowych - Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

Spotkanie
fot. Policja


W trakcie narady Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Ireneusz Szwarga, uroczyście pożegnał asp.szt. Jerzego Wierzejskiego, wieloletniego Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej, który przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Szef bielskiej Policji wręczył także list gratulacyjny przekazany przez Komendanta Głównego Policji nadkom. Ewie Bracha, za wzorową służbę i osiągane wyniki. Podczas swojego wystąpienia insp. Ireneusz Szwarga podziękował samorządom za udzielane wsparcie. W roku 2010 wartość zakupionego sprzętu dla bielskiej Policji ze środków przyznanych przez samorządy lokalne wyniosła 77.800 zł. Na kwotę tę złożyły się darowizny sprzętu informatycznego i urządzeń do poprawy efektywności działań Policji.

Najwyższa jednorazowa wartość dofinansowania Policji wyniosła 450 tys. zł. Zapewnił ją samorząd bielski na wynagrodzenie dla policjantów pełniących ponadnormatywne służby patrolowe. Oprócz tego, w opłaceniu dodatkowych służb na terenie własnych gmin partycypowały: Gmina Wilkowice - przekazując kwotę 16 tys. zł. na rzecz Komisariatu w Szczyrku oraz Gmina Jaworze - 6 tys. zł. na rzecz Komisariatu w Jasienicy. Środki te znalazły przełożenie na poprawę stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Bielsku-Białej i powiecie bielskim.

W swoim wystąpieniu Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej poruszył problematykę związaną ze sprawami kadrowymi, zmianami organizacyjno-strukturalnymi, warunkami pracy i wyposażenia policjantów w sprzęt. Omówił także stan dyscypliny wśród podległych policjantów.

W roku 2010 nastąpił spadek zagrożenia przestępczością w większości kategorii przestępstw w porównaniu do roku poprzedniego. Bielsko-Biała i powiat bielski należą do bezpieczniejszych w województwie śląskim. Pion kryminalny w rankingu mierników ocennych narzuconych przez Komendę Główną Policji w roku 2010 uplasował się na trzecim miejscu, spośród wszystkich Komend Miejskich i Powiatowych województwa śląskiego.

W ubiegłym roku śledczy z Bielska-Białej:
* przeprowadzili 8740 postępowań przygotowawczych w formie śledztw i dochodzeń,
* ustalili i wykryli 7348 sprawców przestępstw,
* zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów 3624 podejrzanym,
* ujawnili 331 nieletnich sprawców przestępstw,
* zatrzymali 962 podejrzanych,
* zastosowano środki zapobiegawcze: 169 tymczasowych aresztów, 204 dozory policyjne, 46 poręczenia majątkowe,
* zatrzymano 769 osób poszukiwanych.

Wybrane, najpoważniejsze sprawy zrealizowane w 2010r.
* rozwiązanie sprawy zaginięcia w 2006 r. 20-letniej mieszkanki Czechowic-Dziedzic- wykrycie sprawcy zabójstwa,
* rozbicie dwóch zorganizowanych grup przestępczych wprowadzających do obrotu środki odurzające: amfetaminę (13 podejrzanych, 7 aresztowanych, zabezpieczono ponad 1 kg narkotyków, tj. 10 tys. działek konsumpcyjnych), marihuanę (33 podejrzanych, 13 aresztowanych, w latach 2006-2009 podejrzani wprowadzili do obrotu 56 kg marihuany, 22 kg haszyszu, 12 kg amfetaminy, 4 tyś tabletek ekstazy, 200 listków LSD (łącznie stanowiło to 280 tyś. działek konsumpcyjnych),
* rozpracowanie 4-osobowej grupy przestępczej dokonującej napadów na placówki handlowe na terenie powiatów bielskiego i cieszyńskiego.

W swoim wystąpieniu Komendant przedstawił także zagrożenie wypadkami drogowymi - przyczyny i skutki tych zdarzeń, a także następstwa wypadków, których sprawcami są nietrzeźwi kierowcy. W roku 2010 doszło do 251 wypadków (w roku 2009 odnotowano ich 280), zwiększyła się natomiast liczba kolizji - w roku 2010 doszło do 3804 kolizji, podczas gdy w 2009 roku odnotowano ich 3546. W wypadkach rannych zostało 289 poszkodowanych (w 2009 roku - 388), śmierć poniosło 20 osób (w 2009 roku 24). Z analizy wynika, że najbardziej zagrożonymi ulicami są: Warszawska, Andersa, Żywiecka. Podsumowano także działalność profilaktyczną prowadzoną przez Wydziały Prewencji i Ruchu Drogowego oraz skuteczność zabezpieczania imprez masowych.

Podsumowując naradę, Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej stwierdził, że wyniki osiągnięte przez bielską Policję są zadowalające. Podziękował policjantom garnizonu bielskiego za sumienną i pełną zaangażowania służbę oraz pracownikom Policji za rzetelną pracę. Złożył podziękowania przedstawicielom władzom samorządowych, prokuratur oraz służb mundurowych za udzielane wsparcie i wzorową współpracę. Podkreślił jednocześnie, że dołoży wszelkich starań, aby bielscy policjanci w dalszym ciągu skutecznie zapobiegali i zdecydowanie eliminowali przestępstwa szczególnie uciążliwe dla mieszkańców naszego regionu.

new / bielsko.info, źródło: KMP Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.