Wiadomości

  • 20 października 2022
  • wyświetleń: 2225

W mieście nie powstanie ogrzewalnia dla bezdomnych

Pomoc osobom, które nie mają gdzie mieszkać, zwłaszcza zimą. jest bardzo ważna. Problem tylko w tym, że wiele z tych osób to osoby nie stroniące od alkoholu, wielu także przybywa do Bielska-Białej z innych miejscowości. Dlatego władze miasta nie zdecydowały się na uruchomienie ogrzewalni dla osób bezdomnych. Nie oznacza to, że pozostaną oni bez pomocy.

Bezdomny
W mieście nie powstanie ogrzewalnia dla bezdomnych · fot. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzica


Przypomnijmy, w sprawie uruchomienia ogrzewalni w Bielsku-Białej zaapelował do władz miasta radny Andrzej Gacek.

- Na spotkaniu Rady Osiedla Górne Przedmieście został zgłoszony wniosek aby w naszym mieście została uruchomiona ogrzewalnia. Jest to miejsce gdzie osoby bezdomne mogłyby się schronić, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Na spotkaniu tym obecni byli przedstawiciele niedawno zarejestrowanego stowarzyszenia, które zgłosiło gotowość prowadzenia ogrzewalni - poinformował przedstawiciel bielszczan.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

W odpowiedzi Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Bielska-Białej poinformował, że spotkał się osobiście z Przewodniczącym Rady Osiedla Górne Przedmieście oraz przedstawicielami wspomnianego Stowarzyszenia "Działamy".

- Omówiliśmy sytuację związaną z bezdomnością w Bielsku-Białej. Z jednej strony mamy osoby oraz organizacje, które chcą pomagać, z drugiej strony dochodzą do mnie liczne sygnały o tym, że bezdomni, często pod wpływem alkoholu degradują przestrzeń miejską, nowo wyremontowane parki, zaczepiają przechodniów, młodzież prosząc o pieniądze. Reasumując, aby nie tracić pozytywnej energii osób zrzeszonych w organizacjach pomocowych, a równocześnie nie tworzyć warunków, które zaburzają proces wychodzenia z bezdomności, chcemy podejmować działania mające na celu długofalowe rozwiązanie tego problemu - stwierdził wiceprezydent.

Jak dodał, "bardzo istotnym jest fakt, że znaczna część osób z tym problemem pochodzi spoza Bielska-Białej i przyjechała do naszego miasta z uwagi na rozbudowany system opieki, który nie sprzyja procesowi wychodzenia z bezdomności".

- Uruchomienie ogrzewalni, skutkować może jeszcze większą liczbą osób bezdomnych, które wybiorą nasze miasto jako miejsce pobytu, w tym dla osób nadużywających alkoholu - podkreślił przedstawiciel Ratusza.

Adam Ruśniak poinformował jednak, że podczas wspomnianego spotkania uczestniczy doszli do wniosków, iż miasto realizuje opiekę nad osobami bezdomnymi oraz obowiązuje procedura postępowania z osobami bezdomnymi w zimie - na terenie miasta funkcjonują: Schronisko dla Osób Bezdomnych, Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz Noclegownia (warunek: trzeźwość!). Miasto poprzez MOPS realizuje pomoc rzeczowo-finansową dla osób bezdomnych. Na zlecenie miasta Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzi kuchnię społeczną i łaźnię publiczną, a Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi Bank Chleba, z których mogą korzystać, m. in. osoby bezdomne.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.