Reklama

Wiadomości

  • 1 września 2022
  • 4 września 2022
  • wyświetleń: 2377

Płacą za wodę, której nie wykorzystali. Ratusz zapowiada kontrole

Mieszkają w budynku komunalnym, którym zarządza zewnętrza spółka. Jak się okazuje, za wodę płacą więcej, niż to wynika z jej użycia. Wydaje się, że wszystko jest zgodne z ustawą, jednak Ratusz zapowiada, że przyjrzy się sprawie.

kran
Płacą za wodę, której nie wykorzystali. Ratusz zapowiada kontrole · fot. pixabay.com


Do radnego Maksymiliana Prygi zwrócili się z prośbą o interwencję i pomoc przedstawiciele mieszkańców bloku przy ulicy Ignacego Krasickiego, który należy do zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała.

- Zgodnie z przekazanymi informacjami na poziomie wspomnianego budynku mieszkalnego od dłuższego czasu występuje narastający problem związany z naliczaniem dodatkowych opłat za media, a w sposób szczególny za bieżącą wodę. Z uzyskanych wiadomości wynika, te oprócz opłat weryfikowanych na podstawie zużycia z licznika, który jest przypisany do każdego lokalu osobno, mieszkańcy regularnie ponoszą dodatkowy koszt za tzw. różnicę z budynku - informuje radny.

I dla przykładu podaje, że „kobieta zamieszkująca samotnie oprócz swojego zużycia ponosi dodatkowe opłaty mimo, że nie korzysta z tak dużej ilości wody i stara się żyć oszczędnie”.

- W tym konkretnym przypadku w zestawieniu zużycia wody za lata 2015-2021 oprócz swoich standardowych opłat z licznika, które stanowią rzeczywiste i realne zużycie ma dopisane wykorzystanie około 35 m3 wody jako „różnica z budynku", której nigdy do własnych celów nie wykorzystywała. Być może jest to pewnego rodzaju problem techniczny lub logistyczny, który należy zbadać, rozeznać i rozwiązać jeżeli tylko zajdą ku temu uzasadnione podstawy prawne wynikające z zasad zamieszkiwania i ponoszenia opłat w lokalach należących do zasobów mieszkaniowych gminy Bielsko-Biała - opisuje przedstawiciel mieszkańców.

Jak w odpowiedzi poinformował zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia, wskazany budynek przy ul. Ignacego Krasickiego jest budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej, w której funkcję zarządcy nieruchomości wspólnej pełni spółka Zarządzanie Nieruchomościami Adeon.

- Zarządca sporządza rozliczenia kosztów mediów dostarczanych do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej i przedstawia je właścicielom poszczególnych lokali, w tym Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej. Na ich podstawie ZGM dokonuje rozliczeń lokali będących własnością gminy Bielsko-Biała. Równocześnie wyjaśniam, że w myśl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, a tak jest w przypadku budynku przy ul. Krasickiego, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków - wyjaśnia.

Jak dodaje wiceprezydent, „koszty te ustalane są na podstawie wskazań wodomierza głównego, zainstalowanego na przyłączu instalacji do sieci wodociągowej”.

- Ponadto informuję, iż przy rozliczaniu kosztów zużycia wody w budynku, w którym opomiarowane są wszystkie ujęcia wody występuje tzw. różnica z budynku (debet). Jest to różnica pomiędzy zużyciem zarejestrowanym przez wodomierz główny a zużyciem wody we wszystkich lokalach wskazanym przez liczniki opomiarowujące poszczególne lokale. Występowanie różnicy z budynku jest zjawiskiem normalnym i zgodnie z ustawą zarządca lub właściciel budynku rozlicza jej koszty na osoby korzystające z lokalu w budynku według wybranej metody. Sposób rozliczenia różnicy z budynku jest określany przez zarządcę lub właściciela. W przypadku budynku przy ul. Ignacego Krasickiego różnicę z budynku rozlicza się na użytkowników proporcjonalnie do wskazań indywidualnych urządzeń pomiarowych. Kwestia ta uregulowana jest w regulaminie rozliczeń mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Należy dodać, że problem tzw. debetu występuje powszechnie i przyjmuje się, iż jego udział w zużyciu indywidualnym w wysokości do 15 procent jest sytuacją normalną - opisuje zastępca prezydenta miasta.

Dodał także, że w najbliższym czasie Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej powinien przedstawić rozliczenie kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków za pierwsze półrocze 2022 roku.

- Jeżeli ujęta w ww. rozliczeniu różnica z budynku będzie utrzymywać się w górnych granicach dopuszczalności, ZGM będzie wnioskował do zarządcy o przeprowadzenie szczegółowej kontroli instalacji wodnej w budynku - zapewnił wiceprezydent Kucia.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.