Wiadomości

  • 27 lipca 2022
  • wyświetleń: 3820

Jest ciepło, ze składowiska wydobywa się odór

Mieszkańcy okolic składowiska odpadów przy ulicy Krakowskiej nie mają latem lekko. Gdy panują wysokie temperatury, odór wydobywający się z obiektu uprzykrza im życie. Władze miasta zapewniają jednak, że podejmowane są wszelkie możliwe działania, by brzydkie zapachy zniwelować.

składowisko odpadów, wysypisko, śmieci, zgo
Jest ciepło, ze składowiska wydobywa się odór · fot. ZGO Bielsko-Biała


Ten problem powraca każdego lata, kiedy temperatury powietrza osiągają swoje najwyższe poziomy. W sprawie nadmiernego odoru ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Bielsku-Białej Lipniku przy ul. Krakowskiej, nasilającego się zwłaszcza podczas upałów, swoją interpelację w Ratuszu złożyła radna Barbara Waluś. Jak przypomniała w piśmie, 30 czerwca odbyło się spotkanie w Domu Kultury w Bielsku-Białej przy ul. Podgórnej 29, z inicjatywy Rady Osiedla „Lipnik" w tej sprawie.

- Uczestnicy spotkania, mieszkańcy Lipnika, poruszali problem odoru, występujący zwłaszcza w okresie letnim, podczas upału, zgłaszany telefonicznie z różnych części dzielnicy Lipnik. Niesiony z powietrzem odór, widocznie zależny jest od kierunku wiatrów. Moje pytanie dotyczy tego, czy są zachowane wszystkie procedury związane z odbiorem odpadów, zwłaszcza odpadów „bio" przywożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne w Bielsku-Białej, ich przechowywaniem i przetwarzaniem oraz warunki sanitarne, czy da się tutaj coś poprawić, czy usprawnić? - pytała przedstawicielka bielszczan.

Jak podkreśla, „odór jest bardzo uciążliwy, zwłaszcza latem, gdy odpady ‘bio’ szybko się rozkładają”.

- Szczególnie odczuwają odór najbliżej położeni mieszkańcy miejsca przeróbki odpadów i ich składowania, jest to już czasem nie do zniesienia. Należy za obopólną zgodą wykupić ich nieruchomości, po godziwej cenie, by mogli zamieszkać gdzieś daleko od ciągłego odoru od składowiska odpadów komunalnych. Może potrzebne są jakieś inwestycje, zmniejszające ten zapach odoru, nie tak bardzo kosztowne, na które powinno byłoby stać budżet miasta Bielska-Białej. Nie można mówić z góry, że nic się nie da zrobić i taki stan rzeczy ma trwać zawsze - stwierdziła radna Waluś.

W odpowiedzi Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej zapewnił, że Zakład Gospodarki Odpadami dochowuje wszelkich procedur związanych z rozładunkiem i prowadzeniem procesu kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych, które dostarczane są do zakładu. Dochowywane są również limity ilości odpadów poddawanych w procesie kompostowania w poszczególnych miesiącach, ustalone z RO Lipnik oraz Stowarzyszeniem Atmosfera.

- ZGO dokłada wszelkich starań, aby optymalnie dobierać parametry prowadzenia procesu kompostowania w zależności od jakości dostarczanych do zakładu odpadów biodegradowalnych. Wszystkie odpady ulegające biodegradacji trafiają do zamkniętej hali kompostowni, gdzie następuje ich rozładunek z pojazdów, którymi są transportowane. Na tym etapie, zwłaszcza w gorące dni, można zauważyć, że są one zagniłe i nadmiernie uwodnione. Takie odpady dużo trudniej się kompostują, nawet w tak optymalnych warunkach, jakie panują w procesie intensywnego kompostowania. Jednak dzięki temu, że ich rozładunek, przygotowanie do procesu oraz przetwarzanie odbywa się w hermetycznej hali kompostowni, nie powoduje to przenoszenia nieprzyjemnego zapachu poza halę kompostowni - opisuje wiceprezydent.

I dodaje, że „Miasto Bielsko-Biała zapewnia odpowiednią częstotliwość oraz zgodną z przepisami możliwość segregacji odpadów u źródła”.

- Niemniej jednak problemem nie jest transport odpadów, a właściwa segregacja przez mieszkańców oraz sposób gromadzenia odpadów. Bo poprzez zanieczyszczanie ich np. foliowymi woreczkami. Sytuacja, która ma miejsce w ostatnim czasie związana jest przede wszystkim z obiektem składowiska odpadów. Jak już wielokrotne informowano, że obiekt ten ulega zapełnieniu i obecnie składowanie odbywa się na wzniesieniu, a nie jak do tej pory wewnątrz bryły składowiska. Należy w tym miejscu nadmienić, że uciążliwości mające źródło na składowisku, są trudne do eliminacji, gdyż tego miejsca nie da się zhermetyzować, jak w przypadku kompostowni. Działalność składowiska w takim przypadku jest jeszcze bardziej narażona na panujące warunki atmosferyczne tj. wiatr, czy różnica temperatur - poinformował Kucia.

Przedstawiciel Ratusza przypomniał także, że w kwietniu i maju na składowisku trwały prace związane z przygotowaniem północnego stoku tego obiektu do rekultywacji. Przemieszczano wtedy odpady w celu uformowania docelowego kształtu północnego stoku tego obiektu oraz sprawdzano drożność drenażu odcieków składowiskowych. W efekcie końcowym tych prac okryto warstwą ziemną o grubości przeszło 0,5 m ok. 12 arów składowiska, co również ma zabezpieczać przed emisją rozproszoną ze składowanych odpadów.

- Po przeprowadzeniu tych prac na tym terenie odtwarzana była sieć studni odgazowania składowiska odpadów, która wpinana jest do systemu odgazowania składowiska, w celu ściągnięcia gazu składowiskowego powstającego podczas rozkładu odpadów. Ponadto podejmowane są inne działania organizacyjne. techniczne, systemowe oraz doraźne m.in.: zamontowanie pochodni dopalającej biogaz, który nie może zostać ujęty przez funkcjonujący system odgazowania (w ubiegłym tygodniu zwiększono ilość pochodni do 3 sztuk); uruchomienie systemu dezodoryzacji działki roboczej składowiska odpadów; przeprowadzanie wapnowania składowiska, a w sytuacji występowania wysokich temperatur również wapnowanie odpadów przeznaczonych do składowania jeszcze przed ich przekazaniem na składowisko; wymienienie złoża biofiltrów w obrębie kompostowni; ograniczanie wielkości działki roboczej, na której deponowane są odpady nie nadające się do recyklingu; monitorowanie powierzchni składowiska przy użyciu mierników wybranych substancji celem likwidacji miejscowych źródeł emisji powierzchniowej; okrywa rekultywacyjna; wykonywanie prac na składowisku z uwzględnieniem warunków pogodowych - wietrznych; redukcja ilości odpadów kierowanych do składowania a w najbliższych tygodniach planowane jest wykonanie kilku nowych studni odgazowania - wylicza wiceprezydent.

- Odnosząc się do propozycji wykupu nieruchomości informuję, on kilka lat temu odbywały się rozmowy dotyczące wykupu/zamiany kilku nieruchomości jednakże strony nie doszły do porozumienia. Obecnie miasto nie planuje działań w przedmiotowym zakresie - podkreślił zastępca prezydenta Bielska-Białej.

raz / bielsko.info

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Spalarnia, biogazownia, odpady" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Spalarnia, biogazownia, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Spalarnia, biogazownia, odpady" podaj