Reklama

Wiadomości

  • 24 czerwca 2022
  • 26 czerwca 2022
  • wyświetleń: 5273

Niebezpiecznie na Legionów. Stan kamienicy może zagrażać przechodniom

Jedna z kamienic przy ulicy Legionów stała się „siedzibą” prawdopodobnie bezdomnych osób. Mimo licznych interwencji strażników miejskich, osoby te wracają. Ponadto stan techniczny budynku może powodować zagrożenia dla przechodniów. Jego zabezpieczenie jednak to nie jest prosta sprawa...

Legionów 13
Niebezpiecznie na Legionów. Stan kamienicy może zagrażać przechodniom · fot. Bogdan Wątroba


W sprawie sytuacji związanej z kamienicą przy ulicy Legionów 13 skontaktował się z nami Przewodniczący Rady Osiedla Bielsko Wschód Bogdan Wątroba. Z jego relacji wynika, że budynek ten „opanowały” osoby prawdopodobnie bezdomne. Doszło tam niedawno do zaprószenia ognia. Ponadto stan budynku zagraża zdrowiu przechodniów - wybijane szyby spadają na chodniki.

W tej sprawie interweniowała straż miejska.

- W bieżącym roku dyżurny tutejszej straży miejskiej odnotował siedem zgłoszeń dotyczących przedmiotowej nieruchomości. Interwencje te dotyczyły w głównej mierze złego stanu technicznego budynku oraz osób bezdomnych przebywających w pustostanie. W trakcie podjętych interwencji strażnicy wewnątrz budynku nie stwierdzili bezdomnych, jednak okoliczności wskazywały na możliwość bytowania w nim nieznanych osób - poinformował nas Komendant straży miejskiej w Bielsku-Białej Grzegorz Gładysz.

Jak dodał, „potwierdzono natomiast zły stan techniczny budynku przejawiający się m.in. rozbitymi szybami w oknach, zdewastowanymi skrzynkami elektrycznymi, odpadającym tynkiem oraz zalegającymi wewnątrz odpadami komunalnymi”.

- W związku z powyższym w dniu 30 marca 2022 r. do właścicieli nieruchomości zostały skierowane powiadomienia o konieczności zabezpieczenia budynku przed dostępem osób postronnych, a biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych, jak i poruszających się po ul. Legionów pojazdów poinformowano o potrzebie potraktowania sprawy jako pilnej. O fakcie pozostawienia niezabezpieczonego pustostanu i jego złym stanie technicznym został powiadomiony właściwy rzeczowo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielska-Białej - podał komendant.

Ostatnia interwencja strażników w pustostanie przy ul. Legionów 13 miała miejsce w dniu 28 maja 2022 r. (wg pisma z 2 czerwca). Czytamy w nim, że „w trakcie tej interwencji stwierdzono, że drzwi do kamienicy zostały zamknięte, jednak z otwartych okien w trakcie wiatrów wypadają na chodnik szyby, co może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia przechodzących osób. Teren przy kamienicy został przez strażników doraźnie odgrodzony taśmą ostrzegawczą i ponownie, jako właściwego rzeczowo o złym stanie technicznym budynku powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielska-Białej przekazując sporządzoną w tej sprawie dokumentację”.

Tymczasem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielska-Białej, w związku z wnioskiem Przewodniczącego RO Biała Wschód - o podjęcie kroków celem zabezpieczenia budynku położonego przy ul. Legionów 13 w Bielsku-Białej - zaplanował przeprowadzenie czynności kontrolnych.

- Czynności kontrolne mają na celu ocenę ewentualnie występującego zagrożenia dla ludzi lub mienia i podjęcie kroków zmierzających do spowodowania odpowiedniego zabezpieczenia budynku. Jednocześnie informuję, że budynek przy ul. Legionów 13 w Bielsku-Białej jest zabytkiem i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, zatem podlega opiece Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który powinien podjąć stosowne czynności w oparciu o posiadane kompetencje - poinformowała nas Maria Przybyła, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej.

Z OSTATNIEJ CHWILI: Niestety, nie obyło się bez najgorszego. Już po zamknięciu tego tekstu otrzymaliśmy informację, w kamienicy w weekend natrafiono na ciało człowieka. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.

Do tematu wrócimy.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.