Reklama

Wiadomości

  • 24 czerwca 2022
  • wyświetleń: 1836

Niebezpiecznie na Tańskiego. Mieszkańcy apelują do władz miasta

Na ulicy Czesława Tańskiego dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. W tym roku w wypadku zginęła tam jedna osoba. Mieszkańcy apelują o podjęcie działań zmierzających do spowolnienia ruchu na tej często uczęszczanej ulicy. Tymczasem Ratusz mówi o prewencji.

pasy, przejście dla pieszych
Niebezpiecznie na Tańskiego. Mieszkańcy apelują do władz miasta · fot. freeimages.com


Po interwencji mieszkańców okolic ulicy Czesława Tańskiego bielski radny Konrad Łoś złożył do władz miasta interpelację w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na tej ulicy.

- Kilka tygodni temu stosownie do mojego wniosku złożonego na prośbę mieszkańców wyznaczone zostało przejście dla pieszych przez ulicę Czesława Tańskiego na wysokości ulicy Szybowcowej. W związku z licznymi niebezpiecznymi zdarzeniami drogowymi do jakich dochodzi na tej ulicy ponownie zwrócili się do mnie mieszkańcy, tym razem z prośbą o zainstalowanie urządzeń uspokojenia ruchu (wyspowe progi zwalniające) w obrębie wyznaczonego przejścia dla pieszych - napisał przedstawiciel mieszkańców.

Jak opisał, na wskazanym odcinku drogi miało miejsce bardzo groźne zderzenie dwóch pojazdów, a w styczniu podobne zdarzenie skutkowało śmiercią jednego z kierowców.

- Ulica Czesława Tańskiego, zwłaszcza w obrębie nowo wyznaczonego przejścia, ze względu na dużą koncentrację budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, jak również sąsiedztwo kościoła jest często uczęszczana przez pieszych, zwłaszcza dzieci oraz osoby starsze. Mając na uwadze powyższe argumenty konieczne staje się podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego we wskazanym miejscu - zaapelował radny.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński stwierdził, że „samo wyznaczenie przejścia dla pieszych, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, obliguje kierowców do redukcji prędkości, zachowania szczególnej ostrożności w jego rejonie oraz ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, albo wchodzącemu na przejście”.

- Wyznaczenie przejścia, w świetle wspomnianych przepisów, jest jednym z elementów, wpływających na uspokojenie ruchu. Do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu jezdni zobowiązani są także piesi. Ponadto, przedmiotowa ulica, z racji jej przebiegu przez teren dużych osiedli mieszkaniowych, znajduje się w strefie prędkości ograniczonej do 40 km/h. Pod uwagę należy wziąć, że do niebezpiecznych sytuacji, zarówno w obrębie przejść dla pieszych, jaki i poza nimi przyczyniają się przede wszystkim niesubordynowani użytkownicy dróg (tak kierowcy, jak i piesi), niestosujący się do organizacji ruchu i świadomie łamiący przepisy ruchu drogowego - wyjaśnił wiceprezydent.

I dodał, że „dlatego też zasadnicze znaczenie ma prewencja”.

- Na ogólną poprawę zachowań użytkowników dróg i respektowanie zasad ruchu drogowego wpływają w szczególności kontrole przeprowadzane regularnie przez policję, które powinny być punktem wyjścia. Fizyczne urządzenia uspokojenia ruchu działają punktowo. W związku z tym, nie jest zasadne i możliwe wyznaczanie progów zwalniających lub stosowanie innych urządzeń uspokojenia ruchu przed każdym przejściem dla pieszych. Dlatego niniejszym pismem proszę Komendę Miejską Policji o przeprowadzenie kontroli drogowej na ul. Czesława Tańskiego pod kątem przestrzegania ograniczeń prędkości oraz zachowania się użytkowników dróg w obrębie przejść dla pieszych - napisał Kamiński.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.