bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 31 maja 2022
  • wyświetleń: 289

Co zrobić, gdy MOPS odmówi pomocy

Materiał partnera:

Wiele osób błędnie uważa, że pomoc z MOPS-u jest darmowa, dlatego właśnie tam kierują pierwsze kroki, gdy poszukują opieki dla seniora. Odmowa świadczenia jest dla nich źródłem potencjalnych problemów. Na szczęście są znacznie lepsze rozwiązania niż MOPS. Podpowiadamy, co zrobić, gdy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odmówił opieki nad osobą starszą, chorą czy niepełnosprawną.

Co zrobić, gdy MOPS odmówi pomocy


Kiedy MOPS może odmówić świadczenia?Jeżeli senior, dla którego szukamy opieki, ma dzieci to w takiej sytuacji występuje obowiązek alimentacyjny wobec rodzica, dla MOPS-u może to być podstawa do odmówienia wizyt opiekuńczych. Oczywiście od decyzji takiej można się odwołać. Trzeba jednak powiedzieć szczerze, że szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania z reguły są niewielkie. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie skierowanie się po pomoc do innej instytucji pozarządowej - na przykład Fundacji. To gwarancja dużo lepszej jakości świadczonych usług opiekuńczych a przy okazji zaoszczędzenie czasu i niepotrzebnych nerwów.

Dlaczego warto szukać pomocy poza MOPS?Trzeba mieć świadomość, że jakość usług świadczonych przez ośrodki pomocy społecznej jest daleka od ideału. Dotyczy to przede wszystkim wizyt popołudniowych. Realizowane są one przez pracowników agencji zewnętrznych. Głównym kryterium wyboru takiej agencji jest niska cena. Przekłada się to bezpośrednio na niskie wynagrodzenie pracowników, a tym samym obniża jakość ich pracy. Jednocześnie, ze względu na zawiłe formalności i przewlekłe procedury, zgłoszenie reklamacji świadczonych usług jest bardzo trudne. Należy pamiętać podmiotem koordynującym pracę agencji nadal jest MOPS. Tymczasem Fundacja powstała z chęci niesienia pomocy i rozwiązywania istniejących problemów, a nie z przymusu. Dlatego w Fundacji Kołem Się Toczy ważna jest dbałość o profesjonalizm pracowników, zapewnienie im odpowiednich szkoleń, a także godne zarobki, tym samym gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług. Za wyborem Fundacji przemawia również szybki i prosty wywiad bez zbędnej biurokracji. Koordynatorzy stale nadzorują pracę opiekunów i są w ciągłym kontakcie z rodzinami podopiecznych. Na ewentualne nieprawidłowości czy zastrzeżenia ze strony rodziny mogą zatem zareagować błyskawicznie.

Czy pomoc ze strony Fundacji jest kosztowna?Jak już wspomnieliśmy na wstępie, pomoc z MOPS nie jest całkowicie bezpłatna. Działalność opiekuńcza jest częściowo refundowana z pieniędzy publicznych. Długoterminowym celem i misją Fundacji jest natomiast zdobycie finansowania, które pomoże znacząco obniżyć cenę usług opiekuńczych przy zachowaniu najwyższej jakości. Alternatywą w przypadku odmowy z opieki z MOPS jest znacznie bardziej kosztowny pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli emerytura seniora nie pokryje kosztów pobytu, różnicę pokryć będą musieli najbliżsi. Teoretycznie najtańszym, ale jednocześnie najtrudniejszym rozwiązaniem może być zorganizowanie opieki we własnym zakresie - na przykład wśród rodziny i sąsiadów. Taka opieka nie będzie jednak profesjonalna i niesie ze sobą ryzyko konfliktów. Skorzystanie z pomocy instytucji takich, jak Fundacja Kołem się Toczy, wydaje się zatem najrozsądniejszym wyjściem, gdy nie uzyskamy pomocy z MOPS.