Reklama

Wiadomości

  • 15 kwietnia 2022
  • 18 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 10586

Związkowcy wywalczyli podwyżki w FCA Poland i FCA Powertrain

Wzrost wynagrodzeń o ponad tysiąc złotych miesięcznie w ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy zapewnia pracownikom tyskiego FCA Poland i bielskiego FCA Powertrain Poland dwuletnie porozumienie podpisane w piątek 1 kwietnia 2022 po trzymiesięcznych negocjacjach przez naszą Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność wspólnie z pozostałymi związkami zawodowymi, działającymi w obu polskich spółkach FCA.

Pikieta pracowników FCA Powertrain - 11.04.2019
Pikieta pracowników FCA Powertrain - 11.04.2019 · fot. bielsko.info


Już w tym miesiącu płace pracowników produkcyjnych FCA Poland wzrosną o 747 zł miesięcznie, natomiast pozostałych o 627 zł. Składa się to wzrost od 1 marca 2022 stawek MPG o 438,13 zł miesięcznie (czyli 2,62 zł za godzinę, przy czym od 1 lipca 2022 wszyscy pracownicy przejdą na stawki miesięczne), co razem z 18-proc. premią oznacza wzrost wynagrodzeń o 517 zł miesięcznie oraz podniesienie od 15 kwietnia 2022 pracownikom produkcyjnym o 230 zł dodatku produkcyjnego, w związku ze skróceniem przerw w pracy (obecnie będą one wynosić 35 minut dziennie), zaś w przypadku pozostałych pracowników (mających obecnie 20 minut przerwy) wprowadzenia specjalnego dodatku w wysokości 110 zł.

Natomiast od 1 stycznia 2023 płace w FCA Poland wzrosną o kolejne 6-proc. płacy teoretycznej, czyli szacunkowo o jakieś 400 zł.

Ponadto z najbliższym wynagrodzeniem pracownicy FCA Poland otrzymają dwa bonusy w łącznej wysokości 2.104 zł. Będą to 1.034 zł jednorazowej nagrody, stanowiącej wyrównanie podwyżek zbiorowych za styczeń i luty 2022 plus 1.070 zł premii za wyniki w 2021.

Natomiast w FCA Powertrain - ze względu na niższe przeciętne wynagrodzenie, od którego procentowo ustalano podwyżki - obecnie płace pracowników produkcyjnych rosną o 714 zł miesięcznie, natomiast pozostałych - o 594 zł. Składa się na to wzrost od 1 marca 2022 stawki MPG o 428,32 zł miesięcznie (czyli 2,56 zł za godzinę, pamiętając, że od 1 lipca 2022 wszyscy pracownicy przejdą na stawki miesięczne), co razem z 13-proc. premią w tej spółce daje wzrost wynagrodzeń o 484 zł miesięcznie plus od 15 kwietnia 2022 podniesiony zostaje o 230 zł dodatek produkcyjny, zaś w przypadku pracowników, którzy go nie otrzymują wprowadzony zostaje specjalny dodatku w wysokości 110 zł.

Jednocześnie tak samo jak w Tychach od 1 stycznia 2023 wynagrodzenia miesięczne w FCA Powertrain wzrosną o kolejne 6-proc. płacy teoretycznej (czyli ok. 400 zł). Dodatkowo z najbliższym wynagrodzeniem pracownicy dostaną łącznie 2.008 zł w postaci dwóch bonusów: 968 zł jednorazowej nagrody, stanowiącej wyrównanie podwyżek zbiorowych za styczeń i luty oraz 1.040 zł premii za wyniki w 2021.

Począwszy od tego roku w obu spółkach zostanie wprowadzona premia CLPI (ang. Collective Local Performance Incentive) - płatna w następnym (czyli od 2023) roku - na wzór rozwiązań obowiązujących w innych zakładach Stellantis. Jej wysokość jest ustalana na podstawie dość skomplikowanego wzoru, ale - przykładowo - w tym roku w polskich zakładach sięgała 6 tys. zł.

Natomiast w przypadku uruchomienia systemu pracy 18/20 zmian - który w FCA Powertrain jest możliwy (choć nie wprowadzony) od kilku lat - pracownicy obu spółek otrzymują dodatek za prace w tym systemie w wysokości 12 proc. ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w momencie wprowadzania systemu. W tym roku ustalono, że będzie to 360 zł miesięcznie.

Porozumienie przewiduje także wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do sześciu miesięcy oraz ustalenie (to już w aneksie do regulaminów pracy) limitu godzin nadliczbowych - oczywiście płatnych - w latach 2022-23 na 384 rocznie.

ab / bielsko.info

źródło: solidarnoscfiat.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.