bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 10 marca 2022
  • wyświetleń: 2589

Co z ulgami dla mieszkańców, którzy przyjęli uchodźców? Jest odpowiedź

Mieszkańcy Bielska-Białej nie tylko biorą udział w zbiórkach na rzecz Ukrainy, ale przyjmują także uchodźców z objętego wojną kraju. Radny Konrad Łoś zawnioskował, by miasto m.in. zwolniło ich z opłat komunalnych. Jak jednak poinformowały władze miasta, takich ulg wprowadzić nie może.

ratusz
Ratusz w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Po ataku Rosji na Ukrainę w całej Polsce ruszyła pomoc dla osób dotkniętych wojną. Jak podkreśla bielski radny Konrad Łoś z klubu PiS, także mieszkańcy Bielska-Białej przyłączyli się do różnego rodzaju zbiórek oraz sami inicjują różne formy wsparcia dla uchodźców oraz mieszkańców Ukrainy, którzy na miejscu dzielnie bronią niepodległości oraz wolności swojej ojczyzny.

- W naszym mieście są również mieszkańcy, którzy nieodpłatnie, z dobrego serca decydują się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza matki z dziećmi - zaznaczył. I zwrócił się do władz miasta z prośbą o stworzenie mechanizmu, który wobec takich osób umożliwiałby czasowe zwolnienie z ponoszenia opłat komunalnych, w szczególności za wywóz odpadów.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Co prawda władze Miasta Bielska-Białej zapewniają, że „nie pozostają obojętne na krzywdy jakie dotykają ludzi uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy oraz rozumieją potrzebę pomocy uchodźcom, a także osobom/podmiotom, które udzieliły im schronienia”, ale…

- Jednakże zauważyć należy, iż nie wszystkie zwolnienia z opłat mogą być dokonane „z urzędu", gdyż kwestie związane z ich naliczeniem, a także z ewentualnym zastosowaniem zwolnień z płatności, regulują przepisy poszczególnych ustaw. Tak więc, aby dokonać określonych zwolnień niezbędna jest zmiana obowiązującego prawa - wyjaśnia Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak opisuje, kwestię związaną z naliczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Ustawodawca wskazał, kto i po spełnieniu jakich warunków może albo powinien zostać zwolniony w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy udzielili schronienia osobom przybywającym z Ukrainy na teren Polski. Jednocześnie wyjaśniam, iż Wydział Gospodarki Odpadami tut. Urzędu zgłosił uwagę do procedowanej specustawy w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy, w której zwrócono się o dostosowanie przepisów prawa w taki sposób, aby możliwe było udzielenie zwolnień z przedmiotowej opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy przyjęli pod swój dach osoby przybywające z Ukrainy - poinformował Kucia.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.