bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 4 marca 2022
  • wyświetleń: 1562

Jak miasto jest przygotowane na ewentualne zagrożenie?

Po tym, jak wojska rosyjskie weszły na terytorium Ukrainy, z Polski, w tym z Bielska-Białej popłynęły nie tylko wyrazy solidarności z Ukraińcami, ale i realna pomoc. Pojawiły się także pytania, jak miasto przygotowane jest na ewentualne zagrożenie?

PocztowkazBielska,Bielsko,BielskoBiała,PocztowkazBielska,Beskidy,ZamekSułkowskich,fotodnia,instag
Jak miasto jest przygotowane na ewentualne zagrożenie? · fot. @bbdron


Bielscy radni z klubu Niezależni.BB złożyli u prezydenta miasta wniosek dotyczący Obrony Cywilnej w związku z sytuacją na zaatakowanej przez Rosję Ukrainie.

"Agresja rosyjska na Ukrainę to ostatni moment na wykonanie przeglądu sprzętu i wzmocnienie potencjału Obrony Cywilnej. W chwili obecnej nasze miasto nie posiada odpowiedniej liczby schronów i ukryć dla ludności cywilnej, a te które są - są często zaniedbane” - ostrzegają rajcy.

Jak dodali w swej interpelacji, miasto nie dysponuje także „odpowiednią ilością sprzętu ochronnego i ratunkowego, a ten który jest - jest często w złym stanie”.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Jak w odpowiedzi poinformował Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej, na terenie miasta Bielska-Białej według stanu na 31 grudnia 2021 r. znajdują się 103 budowle ochronne dla 13 030 mieszkańców miasta, co stanowi około 7,6 procent mieszkańców, z tego 35 budowli w zakładach pracy i pod budynkami użyteczności publicznej oraz 68 budowli ochronnych pod budynkami mieszkalnymi.

- Ponadto, zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju założono ewidencję budowli ochronnych i ukryć wstępnie wytypowanych do doraźnego przygotowania. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ewidencja obejmuje 575 obiektów i miejsc przewidzianych na ukrycia dla 130 000 mieszkańców, co stanowi około 75 procent populacji miasta - podkreślił wiceprezydent.

Jak dodał, ”większość budowli ochronnych na terenie miasta powstała w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku. W związku z wysokimi kosztami utrzymania, zarządcy oraz właściciele budynków w których znajdują się budowle ochronne rezygnują z utrzymywania w pełnej sprawności te obiekty i urządzenia specjalne”.

- Sprawia to, iż z roku na rok zmniejsza się ich wartość użytkowa i ochronna. Znaczny wpływ na taki stan rzeczy ma także brak przepisów prawa dotyczących utrzymania budowli ochronnych. Ewidencja budowli ochronnych jest aktualizowana w porozumieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Właściciele oraz administratorzy obiektów znają lokalizację budowli ochronnych oraz posiadają klucze umożliwiające wejście do obiektów. Na mocy upoważnienia prezydenta miasta, budowle ochronne są systematycznie kontrolowane przez pracownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego - poinformował zastępca prezydenta.

Z odpowiedzi dowiadujemy się także, że w roku 2018 na terenie Bielska-Białej funkcjonowało 19 zakładowych formacji obrony cywilnej utworzonych na przełomie wieków oraz Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, łącznie 219 osób personelu OC. W latach 2018-2021 decyzją pracodawcy rozwiązano 6 z 19 zakładowych formacji obrony cywilnej. Liczebność zakładowych formacji spadła do 146 osób personelu OC.

- W roku 2019 i 2020 po analizie zagrożeń, na mocy zarządzeń prezydenta miasta Bielska-Białej utworzono w oparciu o Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejską, PCK i Zieleń Miejską dwanaście terenowych oraz jedną zakładową Formację Obrony Cywilnej - łącznie 211 osób personelu OC. Dla każdej nowo utworzonej Formacji Obrony Cywilnej, opracowano plan działania oraz kartę realizacji zadań OC. Personel nowo utworzonych formacji obrony cywilnej otrzymał uzgodnione z WKU Bielsko-Biała przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do OC, na sprzęt i budynki niezbędne do funkcjonowania formacji nałożono świadczenia rzeczowe - dodał Kucia.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. na terenie miasta Bielska-Białej funkcjonuje 27 Formacji Obrony Cywilnej - 372 osób personelu.

Jeśli z kolei chodzi o sprzęt obrony cywilnej jest w przeważającej części własnością Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i użytkowany jest zgodnie z wytycznymi wojewody śląskiego do gospodarowania sprzętem obrony cywilnej na podstawie umowy użyczenia.

- Jest to między innymi sprzęt rozpoznania skażeń, indywidualne środki ochrony przed skażeniami oraz wyposażenie specjalne schronów przeciwlotniczych. Sprzęt ten znajduje się w gminnym magazynie OC, jak również użytkowany jest na podstawie umowy użyczenia przez podmioty realizujące zadania z zakresu OC i ZK. Sprzęt najbardziej przestarzały, którego remont lub utrzymywanie jest nieopłacalne, jest systematycznie przeklasyfikowany do kategorii V i zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego w sprawie zasad gospodarowania sprzętem OC w województwie śląskim, udostępniany placówkom oświatowym jako szkolny lub jest utylizowany - wyjaśnił wiceprezydent.

W latach 2014 — 2021 na potrzeby obrony cywilnej i ochrony ludności zakupiono z środków własnych miedzy innymi: 105 łóżek polowych typu kanadyjka, 169 śpiworów, 100 karimat, 13 termosów plecakowych, 20 kamizelek z oznaczeniem Obrony Cywilnej, 20 kasków ochronnych OC z latarkami czołowymi.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.