bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 2 lutego 2022
  • wyświetleń: 2140

Obawy o stan bielskich kamienic. Miasto kontroluje je na bieżąco

Po katastrofie budowlanej, jaka miała miejsce w Bielsku-Białej na początku roku, pojawiły się obawy co do stanu technicznego leciwych kamienic. Te, które są w zarządzie miasta, są systematycznie kontrolowane.

Reklama

Przy ul. Celnej zawaliła się ściana kamienicy
Obawy o stan bielskich kamienic. Miasto kontroluje je na bieżąco · fot. KM PSP Bielsko-Biała


W poniedziałek, 3 stycznia służby ratunkowe zostały wysłane na ulicę Celną w Bielsku-Białej. Zawaliła się tam zewnętrzna ściana kamienicy, znajdująca się od strony podwórka. Budynek grozi zawaleniem. Zdarzenie zakwalifikowano jako katastrofę budowlaną. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Po tym wydarzeniu pojawiły się głosy w sprawie zabezpieczenia bielskich kamienic. Szereg pytań w tej sprawie skierował do władz miasta radny Janusz Buzek. - Zdarzenie przypomniało, że stan techniczny licznych budynków stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców - zaznaczył.

Poprosił o informacje, co Zakład Gospodarki Mieszkaniowej robi, by dozorować stan będących jego własnością budynków, oraz co miasto może zrobić, aby wzywać właścicieli pozostałych do usuwania zagrożeń wynikających ze złego stanu budynków?

Jak poinformował Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jako zarządca budynków będących własnością gminy, poddaje obiekty budowlane okresowym i doraźnym kontrolom ich stanu technicznego.

- Kontrola stanu technicznego związana z konstrukcją budynku, stanem elewacji, tynków i pokryć dachowych sprawowana jest w ramach okresowej kontroli wykonywanej raz w roku oraz w ramach kontroli wykonywanej raz na pięć lat a także każdorazowo w przypadku zgłoszenia o występujących nieprawidłowościach. Ponadto, w każdym przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych nieoddziaływających na obiekt, przeprowadzana jest kontrola bezpiecznego użytkowania - wyjaśnił.

I dodał, że kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym oraz kontrole okresowe wykonywane raz na pięć lat polegają na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

- Czynności kontrolne przeprowadzane są także każdorazowo w przypadku zgłoszenia dokonania nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska a także o nieutrzymywaniu go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu przeprowadzana jest każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Dotyczy to sytuacji uszkodzenia obiektu, ale również wystąpienia bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem - poinformował wiceprezydent.

Według informacji z Ratusza, poza opisanymi przypadkami przeprowadzana jest ocena instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

A co z budynkami, które do miasta nie należą?

- Podejmowanie bezpośrednich działań w zakresie utrzymania budynków prywatnych w należytym stanie technicznym nie leży w kompetencji prezydenta miasta. Właściwy w tym zakresie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ administracji rządowej, działający we własnym imieniu i niepodlegający zwierzchnictwu służbowemu prezydenta miasta - podkreślił Kamiński.

Do tematu będziemy wracać.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.