bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 27 grudnia 2021
  • wyświetleń: 1069

MZD przypomina o obowiązku odśnieżania chodników

Nadeszła zima, a pierwsze srogie mrozy bielszczanom dały się już we znaki. W związku z tym, jak co roku, MZD Bielsko-Biała przypomina właścicielom oraz administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu i lodu sprzed zarządzanych przez nich posesji.

Reklama

MZD przypomina o obowiązku odśnieżania chodników
MZD przypomina o obowiązku odśnieżania chodników · fot. MZD Bielsko-Biała


- Obowiązek odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity Dz.U.2021.888 z dnia 2021.05.12) zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4. Przytoczone przepisy i ich wykładnia jasno wskazują, iż za chodnik ustawodawca uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Dla wyjaśnienia możliwych nieporozumień warto dodać, że obowiązkiem utrzymania w czystości objęte są wyłącznie chodniki bezpośrednio graniczące z nieruchomością (tj. posiadające z posesją wspólną granicę). Chodniki położone wzdłuż tej nieruchomości, ale oddzielone od niej np. rowem melioracyjnym czy pasem zieleni stanowiącym własność innego podmiotu, są z tego obowiązku wyłączone - informuje MZD Bielsko-Biała.

Zarządcy zobowiązani są także do składowania śniegu na skraju chodnika tak, by nie powodował utrudnień zarówno w ruchu pieszym, jak i kołowym. Zabronione jest przy tym wyrzucanie śniegu i lodu na ulicę. MZD przypomina także o bezpiecznym i regularnym usuwaniu sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachów. Drogowcy proszą również o parkowanie samochodów w miejscach, w których nie będą utrudniały odśnieżania i wykonywania innych prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

- Pamiętajmy, że pojazdy zaparkowane na jezdniach, szczególnie tych węższych, mogą wręcz całkowicie uniemożliwić przejazd ciężkich pługów i posypywarek. Śnieżna zima jest piękna, ale chodnik i ulica powinny pozostać suche, a dzięki temu bezpieczne. Dbajmy więc o porządek wokół naszych posesji - apeluje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

mp / bielsko.info

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.