Wiadomości

  • 11 grudnia 2021
  • wyświetleń: 1495

W Ratuszu rozmawiali o inteligentnej energooszczędności

Pierwsze spotkanie lokalnego zespołu w ramach międzynarodowego projektu S3UNICA, Inteligentne energooszczędne rozwiązania w kampusach uniwersyteckich odbyło się 9 grudnia w sali sesyjnej bielskiego Ratusza. Wzięło w nim udział miejscowe środowisko akademickie i oświatowe oraz przedstawiciele merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego.

W Ratuszu rozmawiali o inteligentnej energooszczędności
W Ratuszu rozmawiali o inteligentnej energooszczędności · fot. UM Bielsko-Biała


W projekt, który będzie realizowany do lipca 2023 roku, zaangażowanych jest dziewięciu partnerów z pięciu europejskich krajów, w tym po polskiej stronie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités, które na miasto pilotażowe wybrało właśnie Bielsko-Białą. Koordynatorem całej inicjatywy jest włoski region Friuli - Wenecja Julijska.

Bielskie uczelnie wyższe i ponadpodstawowe szkoły zawodowe nie zawiodły i licznie pojawiły się na spotkaniu w Ratuszu. Obecni byli przedstawiciele Akademii Techniczno-Humanistycznej, Wyższej Szkoły Administracji, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica, Bielskiego Centrum Edukacji, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca, Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących oraz Bielskiej Szkoły Przemysłowej.

Celem projektu jest zaangażowanie środowisk uniwersyteckiego i kształcenia zawodowego w wypracowanie oraz realizację regionalnej strategii na rzecz klimatu i energii. Chodzi o przygotowanie przyszłych kadr w tych dziedzinach, wypracowanie kierunków wspólnych działań, dostarczenie wiedzy eksperckiej oraz wykorzystanie budynków akademickich jako laboratoriów testujących nowe rozwiązania. Projekt zakłada również wymianę doświadczeń w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków i infrastruktury uniwersyteckiej/szkolnej oraz wypracowanie innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań z samorządami oraz placówkami edukacyjnymi i badawczymi z krajów uczestniczących w projekcie.

Natomiast celem zespołu doradczego, powołanego w ramach projektu S3UNICA, który zebrał się 9 grudnia, jest również wsparcie miasta w przygotowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii i Klimatu (ang. Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP), który ma pomóc w osiągnięciu 40 procent redukcji emisji CO2eq do 2030 roku oraz współtworzeniu zielonych miejsc pracy. Tak ambitne zobowiązanie Bielsko-Biała podjęło, aktualizując w 2020 roku swój udział w globalnym Porozumieniu Burmistrzów na rzecz klimatu i energii.

Spotkanie zespołu rozpoczął prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. - Nie zapominamy o tym, że mamy tylko jedną planetę i w najbliższej przyszłości nie ma szans żebyśmy się mieli gdzieś przenieść. To jest główna przyczyna, że o tę planetę musimy dbać. Wiemy, że powiązanie energooszczędności i nowych źródeł energii, energii odnawialnej z zagrożeniem dla klimatu jest bezpośrednie i nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Ale wydaje się, że na wszystkich poziomach funkcjonowania cywilizacji tak naprawdę jest już ostatni dzwonek, żeby się za to zabierać i to z większą werwą. Również dotyczy to samorządów, stąd nasze członkostwo jako miasta w Stowarzyszeniu Burmistrzów. Mamy już pewne osiągnięcia jako gmina na tym polu, ale to nie jest wystarczające. Nie da się rozwiązać tego problemu bez współpracy multidyscyplinarnej, bez naukowców, polityków, bez współpracy z różnymi środowiskami ekologicznymi, które wspomagają budowanie świadomości. Bo jeżeli ta świadomość będzie bardzo powszechna i bardzo wyraźna, to możemy coś osiągnąć. Wtedy jest też silna grupa nacisku. W tym projekcie skupiamy się na tym, jak w zakresie innowacyjności chronić klimat, chronić naszą planetę, dlatego cieszę się, że państwo licznie przyjęli zaproszenie do współpracy. Mam nadzieję, że efekty będą korzystne nie tylko dla mieszkańców Bielska-Białej, ale być może opracujemy takie rozwiązania, które będą godne podzielenia się - mówił prezydent.

Kluczową rolę miast i gmin w łagodzeniu zmian klimatu i adaptacji do już lokalnie obserwowanych ich negatywnych skutków podkreślała Patrycja Płonka ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités. - Dzieje się tak, bo po pierwsze samorządy są najbliżej obywateli, widzą, jakie są problemy, mogą podejmować realne, oddolne działania, ale także dlatego, że dysponują narzędziami, żeby wpływać na sytuację - mówiła.

- W naszych planach na ten projekt jest szereg wydarzeń, gromadzenie dobrych praktyk wypracowywanych przez szkoły wyższe czy też szkoły branżowe we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie. Te praktyki będą nas inspirować. A to, co chcemy osiągnąć na kolejnych spotkaniach zespołu, to zaangażowanie środowiska akademickiego i edukacyjnego w wypracowanie i realizowanie dalszej polityki klimatyczno-energetycznej miasta. W tym momencie Bielsko-Biała znajduje się w momencie przełomowym, bo zakończyła wdrażanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii do 2020 roku. Trwają oceny rezultatów tego planu. Jego założeniem było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta o minimum 20 procent do 2020 roku i są duże przesłanki do tego, żeby powiedzieć, że cel ten został osiągnięty. Teraz miasto podjęło się kolejnego ambitnego zobowiązania, tj. opracowania planu zrównoważonej energii i klimatu do 2030 roku w ramach, którego miasto będzie dążyć do tego, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 40 procent, a jednocześnie zajmiemy się tematem dostosowania się do lokalnych, obserwowanych skutków zmiany klimatu - dodała.

Takie lokalne zespoły doradcze, jak bielski, powstały u wszystkich uczestników projektu.

Na zakończenie części teoretycznej spotkania zebrani wysłuchali podsumowania wdrażania planu działań na rzecz zrównoważonej energii do 2020 roku w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała było jednym z pierwszych sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów. To oddolna inicjatywa miast i gmin z całej Europy, które dobrowolnie zobowiązują się do realizacji celów klimatyczno-energetycznych Unii Europejskiej na swoim terenie.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.