bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 7 listopada 2021
  • wyświetleń: 1754

MZD przypomina o obowiązku odśnieżania chodników

Zbliża się sezon zimowy. W związku z tym, jak co roku, MZD przypomina właścicielom, zarządcom lub administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu i lodu sprzed ich budynków.

Reklama

MZD przypomina o obowiązku odśnieżania chodników
MZD przypomina o obowiązku odśnieżania chodników · fot. MZD Bielsko-Biała


- Obowiązek odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity Dz.U.2021.888 z dnia 2021.05.12) zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4. Przytoczone przepisy i ich wykładnia jasno wskazują, iż przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości. W związku z tym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem czy inną zielenią nie zwalnia zarządcy sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania jej w czystości i porządku - informuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

Jak dodaje MZD, zarządcy zobowiązani są także do składowania śniegu na skraju chodnika tak, by nie powodował utrudnień zarówno w ruchu pieszym, jak i kołowym. Zabronione jest przy tym wyrzucanie śniegu i lodu na ulicę. Jednocześnie przypomina się o bezpiecznym i regularnym usuwaniu sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachów.

Przy okazji Miejski Zarząd Dróg apeluje także do kierowców o parkowanie samochodów w miejscach, w których nie będą utrudniały odśnieżania i wykonywania innych prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Należy pamiętać, że pojazdy zaparkowane na jezdniach, szczególnie tych węższych, mogą wręcz całkowicie uniemożliwić przejazd ciężkich pługów i posyparek.

- Pamiętajmy zatem, że dbałość o czystość i porządek na terenie Bielska-Białej jest wspólnym obowiązkiem samorządu oraz mieszkańców. Prosimy zatem Państwa o należyte dopełnienie ustawowego obowiązku. Dbajmy razem o nasze bezpieczeństwo - podsumowuje MZD.

mp / bielsko.info

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.