bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 21 września 2021
  • wyświetleń: 1962

Cygański Las: wytną drzewa, ale zasadzą nowe

W Bielsku-Białej pojawia się coraz więcej zaniepokojonych głosów o wycince drzew w Cygańskim Lesie. Chodzi o rejon ulicy Pocztowej. Między innymi okoliczni mieszkańcy podkreślają, że projekt przebudowy za bardzo ingeruje w miejską zieleń.

Reklama

drzewa
Cygański Las: wytną drzewa, ale zasadzą nowe · fot. Społeczny Ruch Ochrony Drzew


Mieszkańcy Bielska-Białej, w obawie o dewastację cennych przyrodniczo terenów zieleni miejskiej, zwrócili się do radnego Konrada Łosia o podjęcie interwencji w tej sprawie. Okazuje się, że Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na remont ulicy Pocztowej.

- Zdaniem mieszkańców ulica niewątpliwie wymaga remontu, lecz wskazują, iż planowana wraz z remontem drogi budowa zbyt głęboko ingeruje w teren lasu komunalnego - podał przedstawiciele bielszczan.

Więcej na ten temat pisaliśmy [url= w tym artykule.

Jak poinformował bielski Ratusz, "w ramach prac koncepcyjnych, z uwagi na znaczny deficyt miejsc parkingowych w tym rejonie założono budowę 79 miejsc postojowych zlokalizowanych ukośnie do krawędzi jezdni. Pomysł ten na tym etapie został zweryfikowany poprzez szczegółową inwentaryzację istniejącego drzewostanu. W jej wyniku uznano, że byłaby to znaczna ingerencja w istniejącą zieleń, pociągająca za sobą obszerną wycinkę drzew w terenie leśnym".

- Zredukowano zatem liczbę miejsc postojowych do ok. 32, sytuując je równolegle do krawędzi jezdni. Zmiana sposobu lokalizacji miejsc w sposób istotny ograniczyła zakres wycinki drzew będących w bezpośredniej kolizji. Projekt rozbudowy ulicy Pocztowej został również uzgodniony przez Radą Osiedla Mikuszowice Śląskie, która za pismem z 13 sierpnia 2020 roku potwierdziła swoje stanowisko i tym samym potwierdziła konieczność budowy miejsc postojowych - wyjaśnił Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak dodał, 18 stycznia 2021 roku zakres wycinki został uzgodniony z Ogrodnikiem Miejskim. W ramach całej inwestycji przewiduje się wyciąć 92 sztuk drzew. Jednakże na etapie realizacji inwestycji zakłada się ograniczenie wycinki do niezbędnego minimum.

- W ramach obecnego etapu realizacji inwestycji przewiduje się do wycinki 77 sztuk drzew. W dokumentacji przewidziano do nasadzeń gatunki rodzime, jak również ozdobne stosując np. lipę drobnolistną, klony, dąb szypułkowy, sosnę zwyczajną. Materiał sadzeniowy będzie charakteryzował się dobrze wykształconą bryłą korzeniową, prostym pniem o obwodzie u podstawy minimum 15 cm, poprawnie uformowaną koroną według standardów szkółkarskich. Zostanie nasadzonych 77 szt. drzew oraz 39 szt. krzewów tawuły japońskiej o wysokości min. 50 cm. Ponadto na ulicy Pocztowej zaprojektowano specjalną rampę pomostową w bliskiej lokalizacji drzew. Rozwiązanie to jest podyktowane ochroną bryły korzeniowej najbardziej okazałych drzew nie podlegających wycince - podkreślił wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.