Wiadomości

  • 24 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 2283

Nauka od 1 września w trybie stacjonarnym

Od 1 września wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie. Minister Edukacji i Nauki podpisał dwa rozporządzenia określające sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii. Znane są terminy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

gimnazjum nr 15, sala, szkoła, klasa
Nauka od 1 września w trybie stacjonarnym · fot. bielsko.info


W porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowano wytyczne, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Ponadto, zgodnie z informacją podaną na stronie MEiN, szkoły i przedszkola otrzymają środki bezpieczeństwa, m.in. stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku, maseczki, rękawiczki, termometry, środki do dezynfekcji.

szkoła


19 i 20 sierpnia rząd przesłał szkołom i placówkom edukacyjnym pakiety informacyjne na temat organizacji szczepień w szkołach. To również jeden z elementów przygotowań do bezpiecznego powrotu do nauki w nowym roku szkolnym. W materiałach znalazły się m.in. informacje dotyczące zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał był poświęcony kwestii obecności rodziców przy szczepieniu dziecka. Szczegółowy komunikat w tej sprawie można znaleźć na stronie internetowej gov.pl.

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami oraz spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online skierowane do dyrektorów szkół, w których będą uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych. Konferencje będą dotyczyły programu szczepień nastolatków.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat przygotowań do nowego roku szkolnego 2021/2022. Rząd zamieszcza je na bieżąco na stronie internetowej w specjalnej zakładce "Bezpieczny powrót do szkoły". Materiały i informacje można znaleźć również w mediach społecznościowych. Są one przekazywane także bezpośrednio do dyrektorów szkół, kuratorów i samorządów.

Egzamin ósmoklasistyW 2022 roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin maturalny w 2022 r.W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Absolwenci będą mieli jednak obowiązek przystąpienia w 2022 r. do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach rządowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przygotowania-do-rozpoczecia-nowego-roku-szkolnego

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-stacjonarna-w-szkolach-od-1-wrzesnia

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis

ar / bielsko.info

źródło: gov.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus - raport

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj