bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 23 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 3068

Po interwencji miasto zajmie się Osiedlem Piastowskim

Odpowiadając na prośbę mieszkańców Osiedla Piastowskiego, radny Piotr Ryszka, wraz z przedstawicielami osiedla, dokonał przeglądu otoczenia tego rejonu miasta. To, co zobaczył, jest co najmniej przygnębiające. Znamy odpowiedź magistratu.

- Należy stwierdzić, iż już od bardzo długiego czasu nie dokonano żadnych prac, które poprawiłyby nie tylko wygląd, ale i bezpieczeństwo, nie mówiąc już o komforcie życia mieszkańców. W związku z tym zwracam się z prośbą o dokonanie niezbędnych remontów - zaapelował Piotr Ryszka do władz miasta.

Lista jest długa. Remonty mają dotyczyć m.in. stacji TRAFO przy ulicy Kasztanowej - poprawa elewacji zewnętrznej. Radny zwrócił uwagę na potrzebę generalnego remontu wszystkich dróg, remont chodników, kratek ściekowych, które są zapadnięte i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, a także konieczność wymiany ławek (istniejące są połamane i nie nadają się do użytku).

Według radnego konieczny jest też remont chodnika do Przedszkola nr 23, remont schodów z ulicy Piastowskiej, przycięcie niektórych koron drzew, wykoszenie trawy, zainstalowanie kosza na zwierzęce odchody w pobliżu Przedszkola nr 23, przegląd oznakowania dróg na tym osiedlu.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

W odpowiedzi Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej poinformował, że ławki, znajdujące się na terenie zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z interwencjami mieszkańców odnośnie osób przesiadujących na przedmiotowych ławkach i naruszających porządek publiczny (w tym notoryczne akty dewastacji) zostaną zlikwidowane, natomiast pozostałe ławki będą naprawione bądź wymienione.

Wiceprezydent dodał, że pielęgnacja zieleni (koszenie traw, cięcie żywopłotów) na terenie osiedla Dębowa - Kasztanowa wykonywana jest systematycznie, zgodnie z harmonogramem prac obejmującym wszystkie nieruchomości zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

- Wydatki na pielęgnację zieleni są planowane w wysokości zapewniającej utrzymanie terenów zielonych w podstawowym zakresie - poinformował Kamiński.

Przyznał także, że drogi, chodniki, schody na osiedlu wymagają przebudowy.

- W tym celu, w pierwszej kolejności konieczne jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i przebudowy dróg osiedlowych Przeprowadzenie przebudowy infrastruktury drogowej wymaga pozyskania środków finansowych na ten cel. Szacunkowy koszt prac może wynieść ponad 1,5 miliona złotych brutto i dodatkowo ulec zmianie po dokonaniu opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej. Należy wskazać, że z przedmiotowych terenów korzystają w szczególności mieszkańcy osiedla. Wspólnoty Mieszkaniowe wchodzące w skład osiedla nie uregulowały stanu prawnego gruntów (budynki wydzielone po obrysie, nie dzierżawią terenu). W związku z czym w pierwszej kolejności Wspólnoty Mieszkaniowe winny uregulować kwestie własności gruntów lub zawrzeć z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej umowy dzierżawy terenu. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg i chodników na osiedlu wynosi 35 tysięcy złotych brutto. W związku z powyższym remonty cząstkowe nawierzchni jezdni ul. Dębowej, ul. Kasztanowej, łączników między nimi oraz chodnika w rejonie przedszkola nr 23 zostały wprowadzone do harmonogramów bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz doraźnych prac utrzymaniowych dróg na terenie miasta Bielska-Białej - opisał wiceprezydent.

Z jego informacji wynika także, że zakres prac i termin uzależnione będą od posiadanych na ten cel środków finansowych.

- Natomiast, miasto Bielsko-Biała nie posiada w chwili obecnej środków pozwalających na wykonanie remontu elewacji stacji TRAFO w rejonie ul. Kasztanowej. Jednocześnie informuję, że pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg dokonają przeglądu oznakowania Osiedla Piastowskiego w rejonie ulic Dębowej oraz Kasztanowej - zapewnił Kamiński.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.