bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 23 lipca 2021
  • wyświetleń: 2288

Remontują kamienicę przy ul. Schodowej. To nie koniec zmian

Powoli będzie zmieniał się rejon ulicy Schodowej w Bielsku-Białej. Przechodzący ostatnio tamtędy mogli zauważyć ustawione od strony tej ulicy rusztowania. To wspólnota mieszkaniowa z udziałem miasta rozpoczęła remont konserwatorski budynku przy ul. Zamkowej 8. Mowa o kamienicy, która sięga od ul. Zamkowej aż przez całą długość schodów ul. Schodowej.

Remontują kamienicę przy ul. Schodowej. To nie koniec zmian
Remontują kamienicę przy ul. Schodowej. To nie koniec zmian · fot. UM Bielsko-Biała


Remont kamienicy przy ul. Zamkowej 8 będzie obejmował m.in. naprawę dachu, kominów, elewacji, a także wprowadzenie do budynku centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. W pierwszym etapie prac, który właśnie się rozpoczął, wykonany zostanie remont dachu oraz kominów. Na wykonanie remontu, wspólnota mieszkaniowa otrzymała pieniądze z puli miejskiego konserwatora zabytków - uchwałę w sprawie dotacji celowej na remont konserwatorski w wysokości 150.000 zł w marcu podjęli radni Rady Miejskiej. Wysokość dotacji stanowi 76 procent koniecznych kosztów remontu.

Kamienica ta, zbudowana w 1897 roku dla Karola Mikscha zwanego Allegri, stanowi jeden z nielicznych w skali całego miasta przykładów historyzmu w tzw. kostiumie francuskim. Dofinansowanie pokryje koszt prac polegających na - wzmocnieniu więźby dachowej, wymianie pokrycia dachowego, wymianie rynien, remoncie kominów. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego i estetyki dachu tej reprezentacyjnej kamienicy mieszczańskiej.

Remontują kamienicę przy ul. Schodowej. To nie koniec zmian
Remontują kamienicę przy ul. Schodowej. To nie koniec zmian · fot. UM Bielsko-Biała


To jednak nie koniec zmian w obrębie ul. Schodowej. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej czeka właśnie na projekt przebudowy nawierzchni tej ulicy i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8. Realizacja przebudowy nastąpi w przyszłym roku - zapowiada MZD. Co prawda, projekt miał być gotowy w połowie tego roku, ale przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie spowodowały, że finał prac projektowych nastąpi prawdopodobnie dopiero na początku listopada. Potem MZD będzie się starał o pozwolenie na budowę. Po znalezieniu wykonawcy prace dotyczące remontu nawierzchni ulicy ruszą w przyszłym roku.

Wykonanie projektu obejmuje pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Żywiecka firma - wykonawca dokumentacji - musi wykonać projekt budowlany, wykonawczy, tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych; przygotować dokumentację przetargową i służyć wsparciem MZD w trakcie przetargów na roboty budowlane objęte dokumentacją. Oprócz projektowania wyłonione w przetargu przedsiębiorstwo będzie także pełniło nadzór autorski nad realizacją objętych dokumentacją robót.

Ulica Schodowa, odchodząca bezpośrednio od bielskiego Rynku, jest jedną z bardziej klimatycznych uliczek w mieście. Dlatego zagrała m.in. w filmach - Idę przez ten świat Stanisława Janickiego i Kret Rafaela Lewandowskiego. Często młode pary robią sobie na zdjęcia.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.