bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 19 lipca 2021
  • wyświetleń: 1293

Dyskutowali nt. strategii rozwiązywania problemów społecznych

Trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030. 15 lipca w sali sesyjnej bielskiego Ratusza odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu macierzy celów i zadań strategii. Poprowadził je Ryszard Polaszek, przedstawiciel firmy RICHPEX.

Reklama

Dyskutowali nt. strategii rozwiązywania problemów społecznych
Dyskutowali nt. strategii rozwiązywania problemów społecznych · fot. UM Bielsko-Biała


Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz jednostek miejskich zaangażowanych w realizację strategii. Uczestnicy zapoznali się z diagnozą sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Bielska-Białej. Ponadto omówiona została analiza SWOT (technika służąca do porządkowania i analizy informacji, z ang.: strengths - silne strony, weaknesses - słabe strony, opportunities - szanse, okazje i threats - zagrożenia; przyp. red.), która była przeprowadzona z udziałem członków powołanego przez prezydenta miasta zespołu roboczego ds. opracowania SRPS. Przewodniczącą gremium jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W dalszej części spotkania analizie poddana została macierz celów i zadań, które będą przyjęte w nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.

Spotkanie 15 lipca było jednym z cyklu spotkań konsultacyjnych, które będą kontynuowane w początkowych dniach września tego roku. Zespół projektowy zakłada bowiem, że nowa strategia powstanie w modelu partycypacyjnym, tzn. włączającym jak najszerszy krąg podmiotów i instytucji działających na terenie Bielska-Białej m.in. w obszarach: pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rynku pracy.

Koordynatorem prac nad SRPS jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.