bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 5 lipca 2021
  • wyświetleń: 1050

Oceń UM pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Do badania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami przystępuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Badanie dotyczy opinii dotyczących istniejących barier architektonicznych komunikacyjnych i cyfrowych w budynkach Urzędu Miejskiego. Urzędnicy proszą o wypełnienie ankiety, która jest anonimowa i można ją pobrać z załącznika poniżej.

Reklama

Urząd Miejski, Ratusz, Ratuszowa
Oceń UM pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami · fot. UM Bielsko-Biała


Osoba ze szczególnymi potrzebami - oznacza osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Wspomnianą ankietę również można wypełnić tradycyjnie w wersji papierowej. Ta jest dostępna na stanowisku nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta, na parterze w budynku przy pl. Ratuszowym 6. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do opisanej urny przy stanowisku nr 1.

W ankiecie znajdziemy pytania o ocenę dostępności architektonicznej urzędu - brak progów, szerokość korytarzy, windy, podjazdy, dostosowane toalety i poręcze; dostępność cyfrową - czyli dotyczącą strony internetowej - jej funkcjonalności i zrozumiałości oraz dostępność komunikacyjną - czyli o teksty odczytywane maszynowo, nagrania w języku migowym czy materiały dla osób niedowidzących i inne. Są też pytania o oceny skierowane do osób zmagających się z konkretnymi trudnościami - w przemieszczaniu się, problemach ze słuchem czy trudnościami poznawczymi.

Ankieta dla mieszkańców Bielska-Białej w sprawie oceny zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępna jest tutaj.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.